Verdraagzame islam

Henk Haenen Verdraagzame Islam Gompel&Svacina 2020, 314 pagina’s De auteur, Henk Haenen, promoveerde in 2006 op Afrikaans denken. Heinz Kimmerle trad op als copromotor en ikzelf als promotor. De promotie leidde tot een samenwerking met Kimmerle die tot in diens laatste jaren voor zijn overlijden in 2016 zou voortduren. Dit resulteerde onder meer in Haenens boek Sage filosofie uit 2012. Deze ‘sages’ zijn wijzen die hun leer via leerlingen verspreiden. Hiertoe behoort ook Bokar waaraan […]

Kan Lego denken?

Tjeerd van de Laar heeft de leukste inleiding in de filosofie geschreven. Dat beweert althans de ondertitel van het boekje Kan Lego denken. Nu ken ik niet alle inleidingen in de filosofie en kan daarom deze claim niet controleren, maar feit is dat deze inleiding leuk is. Van de Laar schrijft vlot in toegankelijke taal, geeft veel goed uitgewerkte voorbeelden in zijn uitleg, is creatief en houdt zijn lijn goed vast. Hij richt zich in […]

Soφie vernieuwt

Joost Hengstmengel

Colofon, zo las ik deze vakantie in Ross Kings De boekhandelaar van Florence (2021), stamt uit het Grieks. Het woord κολοφών betekende oorspronkelijk heuveltop of hoogtepunt, maar kreeg op een zeker moment de overdrachtelijke betekenis van ergens de laatste hand aan leggen. Het colofon bevond zich aanvankelijk dan ook achterin een boek en bevatte bijvoorbeeld een versiering of een uitsmijter van de schrijver of kopiist. King geeft het voorbeeld van een kopiist die aan het […]

‘Lezen’ of ‘gelezen willen hebben’

Misschien betrapt u zichzelf ook weleens op de volgende gedachte: dit boek, dat zou ik ook wel gelezen willen hebben. Als u dat doet, stel uzelf dan ook de vraag of u het boek wel wilt lezen. Want een boek willen lezen is nog iets anders dan een boek gelezen willen hebben. Er zijn verschillende redenen om boeken gelezen te willen hebben. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat je een boek moet lezen om de een […]

Bijbel en evolutie: verrassende ontdekkingen

Welke ruimte geeft de Bijbel aan de evolutietheorie? Dat is de vraag die Henk Geertsema in zijn recent verschenen boek Bijbel en evolutie probeert te beantwoorden. In dit artikel schetst hij enkele ontdekkingen die hij tijdens zijn onderzoek heeft gedaan. Hij concludeert dat de Bijbel verrassende ruimte biedt voor de evolutietheorie. Recent zijn er verschillende boeken verschenen die willen laten zien dat er geen spanning hoeft te zijn tussen het christelijk geloof en de evolutietheorie. […]

Ruimte gevraagd voor de evolutietheorie

De verhouding tussen Bijbel en evolutie blijft de gemoederen bezighouden. Velen ervaren een tegenstelling, vooral wanneer de Bijbel op een traditionele manier gelezen wordt. Er zijn echter ook publicaties waarin christenen pleiten voor een andere manier van lezen en tot de conclusie komen dat een verbinding tussen Bijbel en evolutiedenken mogelijk is. Het boek van Henk Geertsema behoort tot de laatste categorie. Hij ziet een verrassende ruimte voor christenen om het gangbare beeld van de […]

Leerzaam, inspirerend – en eigenzinnig: Henk Geertsema over Bijbel en evolutie

Gijsbert van den Brink

Prof. Henk Geertsema schreef met Bijbel en evolutie een indrukwekkend boek. Het behelst een integere zoektocht naar de bedoeling van de Bijbel in relatie tot de oorsprongsvragen. Het is voor een filosoof ook een opvallend gelovig boek. In een Epiloog biedt Geertsema zelfs nog een mooi persoonlijk geloofsgetuigenis. Maar de eerbied voor de Schrift is voortdurend voelbaar. Geertsema is behalve filosoof dan ook theoloog en heeft zich blijkens zijn verantwoording ook goed in de theologische […]

Is nepnieuws nepnieuws?

Ongeveer 900 keer, oftewel vier jaar lang gemiddeld ruim vier keer per week. Zo vaak twitterde Donald Trump ‘fake news’ volgens onderzoek van de Amerikaanse nieuwszender CNBC (Rattner 2021). Het was zelfs zijn meest gebruikte uitdrukking van twee woorden. Nu het stof van vier jaar Trump neerdaalt, kunnen we achteromkijken en een balans opmaken. Wat is nepnieuws eigenlijk, vraagt Jeroen de Ridder zich af. Is er echt zo veel van, zitten we allemaal in onze […]

Plato’s Technologie

Aaron Ebert

Wat is Plato’s begrip van ambachten? Wanneer zijn ze in goed werkende staat, en wat zijn tekenen van verval? Aaron Ebert denkt na over deze vragen en betoogt dat we veel kunnen leren van Plato’s benadering. Hij laat dit zien door specifiek in te gaan op de praktijk van de geneeskunde en hij trekt enkele lijnen naar de christelijke ethiek. Zoals veel Europese woorden komt het Nederlandse woord ‘technologie’ uit het Grieks. Het is in […]

De ene tijd is de andere niet

Mariska van Dam

Hoe meer grip we proberen te krijgen op de tijd zodat die verstrijkt zoals wij dat willen, hoe minder tijd we hebben. Mariska van Dam onderzoekt deze paradox met behulp van de filosofie van Henri Bergson. Bergson maakte onderscheid tussen de kloktijd en duur. Waar de eerste tijdsbeleving kan leiden tot een burn-out, kan de tweede helpen bij het herstel ervan. “Every year is getting shorter, never seem to find the time Plans that either […]