Een authentieke selfie?

Teunis Brand

Kan dat, heel bewust proberen een authentieke selfie te maken? Die vraag kwam bij me op naar aanleiding van de opmerkingen over dit moderne zelfportret die Gerrit Glas maakt in zijn artikel over waarachtigheid. Als je een selfie maakt, ben je je bewust van jezelf. Je bekijkt de foto nog eens. Je herschikt je haar, probeert een andere blik en maakt er nog een paar. Ja, deze geeft goed weer wie ik ben. Of is […]