De eenzaamheid doorbreken

Varden is bisschop van Trondheim in Noorwegen. Na zijn studie theologie en filosofie trad hij in in het klooster. In onze samenleving komen we veel eenzaamheid tegen, maar het lijkt wel of er een taboe op rust om hierover te spreken. Volgens Varden verzet het christendom zich ertegen dat mensen ten diepste alleen zijn. In het hoofdstuk ‘Bedenk dat je stof bent’ bespreekt hij uitgebreid de Scandinavische existentialist Dagerman. Hij stelt dat zijn werken ‘symbool […]

Andere werelden en de onze

De bekende Britse auteur C.S. Lewis studeerde filosofie en als extra vak Engels, dat in die tijd opkwam als studie; zijn doel was om filosoof te worden. Maar omdat de concurrentie te groot was en hij geen baan hierin kon vinden, werd hij literatuurhistoricus. In Nederland verwierf Lewis grote bekendheid met zijn Narniasprookjes en een groot aantal boeken. Minder bekend zijn de lezingen die hij bij diverse gelegenheden heeft gehouden. Enkele jaren geleden verscheen hier […]

Gelukkig! Het goede bestaat nog

Toen journalist Stevo Akkerman het boek van Joris Luyendijk over The City had gelezen, Dit kan niet waar zijn, vroeg hij zich af of niet alleen de bankenwereld, maar ook de hele maatschappij was afgegleden in een poel des verderfs. Hij maakte een serie interviews die werden gebundeld in Het klopt wel, maar het deugt niet. De conclusie was zwaar teleurstellend. Onze samenleving zit vol gevaarlijke prikkels die ertoe leiden dat de persoonlijke moraal van […]

Een ambachtsman legt de lat nooit te hoog

Hoe Van Putten het maakbaarheidsdenken in politiek en bestuur wil doorbreken Onze huidige bestuurscultuur wordt gedomineerd door technocratische beheersing en voortgestuwd door het ideaal van maakbaarheid. De lat komt hoger en hoger te liggen. Gerdien Rots bespreekt de poging die Robert van Putten in zijn dissertatie doet om het doorgeslagen maakbaarheidsdenken te doorbreken met de deugdethiek. De bestuurder moet veranderen van sociaal ingenieur in ambachtsman. Tien managers uit het bedrijfsleven staan in twee rijen van […]

Theoloog des Vaderlands Samuel Lee – ‘Vrijheid doe je samen’

We staan dit jaar stil bij 75 jaar vrijheid. Theoloog des Vaderlands Samuel Lee – gevlucht uit het Midden-Oosten – woont al bijna veertig jaar in Nederland. Hij heeft de vrijheid hoog, ook al wordt onze bewegingsvrijheid ingeperkt door het coronavirus. Hoe vrij is Nederland als de vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt om mensen met een andere cultuur belachelijk te maken? En zegt de Bijbel iets over vrijheid waar we anno 2020 wat aan hebben? […]

Een christelijke visie op armoedebestrijding

Christelijke armoedebestrijding is er altijd geweest. Het liefhebben van de naaste is immers direct verbonden met het liefhebben van God. Over de concrete vormgeving van dit gebod zijn allerlei vragen te stellen. Ter gelegenheid van het afscheid van Henk Jochemsen als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie verscheen in 2018 een bundel met artikelen over een christelijke visie op ontwikkelingssamenwerking. Jochemsen maakte er als redacteur een geheel van, vanuit zijn verantwoordelijkheid als directeur van Prisma, een koepel […]

De meeste mensen deugen, maar niet deugen kunnen ze allemaal

Hannah Arendt vindt het kwaad oppervlakkig (banaal) en het goede diep. Maar ook het goede kan banaal zijn, volgens Jan Hoogland. In het vorige nummer van Sofie ben ik uitgebreid ingegaan op het thema van de banaliteit van het kwaad bij Hannah Arendt. Ik heb de banaliteit van het kwaad toen omschreven als “de weigering om over zichzelf na te denken, de dialoog aan te gaan en de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen” […]

Wie ben ik als lezer van de briefroman van Zsuzsa Bánk?

Hans Ester is enthousiast over de briefroman Slapen doen we later. Hij legt uit waarom. Een van de mooiste zinnen uit de briefroman Slapen doen we later [oorspronkelijke titel: Schlafen werden wir später] van de Duitse schrijfster Zsuzsa Bánk (geb. 1963) staat in de brief die Márta Horváth op 13 april 2010 aan haar vriendin Johanna Messner schrijft. Márta’s vriend Simon leest het opzienbarende boek De laatste christen van de dissidente Oostenrijkse priester Adolf Holl, […]

In de schaduw van het kalifaat

Net zoals Abraham Kuyper honderd jaar geleden zijn rondreis maakte rond de ‘Oude Wereldzee’, maakte Jacob Hoekman de afgelopen jaren een rondreis, maar dan rond het Arabische hartland Saoedi-Arabië. Hierin neemt hij de lezer mee om het paradigma van het kalifaat in het Midden-Oosten te leren begrijpen. Hij begint met een beschrijving van het Huis der Wijsheid, gesticht in de achtste eeuw in Bagdad dat resulteerde in de gouden eeuw van de islam. In deze […]

De religious turn in internationale betrekkingen

Met de religious turn in internationale betrekkingen, die nauw verbonden is met 9/11, is er meer aandacht gekomen voor de rol van religie in de internationale politiek. Het blijft hierbij vaak bij een analyse van de rol van religieuze actoren en religie als variabele die kan helpen om tot een beter begrip te komen van oorlog, conflict, vrede en samenwerking. In lijn met deze benadering bevat de bundel enkele bijdragen die laten zie hoe de […]