Auteursinstructies

Missie

Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Lezersprofiel

Soφielezers zijn mensen met een behoefte aan intellectuele verdieping maar niet noodzakelijk hoger opgeleid, voornamelijk 30+.

Niveau

Soφie is een populair-wetenschappelijk tijdschrift; de stijl van Soφie is primair journalistiek. Het journalistieke prevaleert boven het wetenschappelijke. Daarmee bedoelen we dat er wel (vak)wetenschappelijke probleemstellingen aan de orde mogen komen maar dan en slechts dan wanneer de relevantie en urgentie voor iedereen duidelijk kan zijn en duidelijk gemaakt wordt. Scribenten dienen zich te richten op het niveau dat geldt voor bovenbouw vwo/hbo. Vaktermen moeten worden vermeden, dat geldt ook voor WdW-jargon. Als vaktermen onvermijdelijk geacht worden, dienen ze eerst begrijpelijk te worden uitgelegd. Citaten uit vreemde talen worden primair vertaald weergegeven. Bij titels gebeurt dit alleen als er Nederlandse vertalingen bestaan; indien dit niet het geval is moet de oorspronkelijke titel worden vermeld met een vertaling van de redactie/auteur tussen haakjes.

Algemeen

 • Een artikel heeft een heldere probleemstelling en mondt uit in één of enkele makkelijk na te volgen conclusies.
 • Een heldere probleemstelling beantwoordt tevens de vraag naar de urgentie en relevantie: waarom is het nodig dit onderwerp te bespreken en waarom op deze manier?
 • Een artikel prikkelt bij voorkeur tot verder nadenken.
 • Een artikel heeft maximaal vijf voetnoten en citaten. Voetnoten zijn niet bedoeld voor commentaar, alleen voor bronvermelding.
 • Een artikel begint met een lead, waarin op orthodoxe wijze w-vragen worden behandeld (wie, wat, waarom, wanneer, met welke bedoeling) of waarin op onorthodoxe wijze de lezer zo geprikkeld wordt dat hij wel moet verder lezen.
 • Om de 100-200 woorden wordt de tekst voorzien van een tussenkop.
 • Om de 400 woorden wordt de tekst gelardeerd met een streamer. Als er geen interessante streamer te vinden is in 400 woorden tekst, kan deze tekst gevoeglijk worden weggelaten.
 • Aanhalingstekens bij citaat: beginnen met dubbele lage komma “eindigen met dubbele hoge komma’’.
 • Oneigenlijk gebruik van een woord tussen enkele hoge komma’s ‘subtiel’
 • Eindnoten, geen voetnoten
 • In de tekst titels van boeken en artikelen, namen van tijdschriften, kranten cursief
 • Bij een artikel wordt een samenvatting van 2 tot 3 zinnen gegeven ten behoeve van de inhoudsopgave.
 • Een rubrieksartikel is maximaal 2400 woorden.
 • Als de auteur niet volgens de overeengekomen voorwaarden mbt lengte, opzet, intro, probleemstelling aanlevert, kan het artikel worden geweigerd.
 • Suggesties voor fotografie of illustraties bij een artikel zijn welkom
 • Bij een interview is een foto van de geïnterviewde verplicht (foto door redacteur of uit familiealbum geïnterviewde of ander rechtenvrij materiaal).
 • We volgen de zogenoemde witte spelling (zie apart kopje hieronder)
 • Namen en titulatuur (ook van auteurs van geciteerde boektitels) bij eerste vermelding volledig (incl. alle voorletters), bij volgende vermeldingen alleen achternaam, of indien bekend en gedoogd, voornaam plus achternaam.
 • Als een auteur lid is van de redactie dan moet ten minste één andere redacteur de tekst beoordeeld hebben voor toezending naar de eindredactie.
 • Een auteur levert adresgegevens aan tbv het verzenden van bewijsexemplaren.

Witte spelling

Voorbeelden van belangrijke afwijkingen in de witte spelling tov groene spelling:

 • Makkelijker gebruik van hoofdletters: vut net als cao klein; niet alleen de officiële namen van feestdagen met een hoofdletter, maar ook Kerstfeest en Eerste Paasdag; tijdperken mogen met een hoofdletter (Middeleeuwen). Coulance bij twijfel: eskimo (als verzamelnaam) naast het officiële Eskimo goed te verdedigen.
 • Geen spaties in woorden als 24 uursservice en 10 eurobiljetten, maar streepjes na het eerste deel, zoals het was. Dus: 24-uursservice en 10-eurobiljetten.
 • Meer gebruik van streepjes om de leesbaarheid te verbeteren: would-be-schrijver in plaats van would-beschrijver en no-go-area in plaats van no-goarea.
 • Zo min mogelijk moeilijk toe te passen verschillen tussen trema’s en streepjes zoals in coëfficiënt en co-existentie, reïncarnatie en re-integratie. De witte spelling schrijft genoemde woorden met een trema, maar wanneer ‘co’ bij het uitspreken nadruk krijgt, komt er wel een streepje (zoals co-auteur, co-educatie). Wanneer die nadruk op ‘co’ ontbreekt, moet ‘co’ er dus aan vast (en bij evt. klinkerbotsing wordt dan een trema toegevoegd).
 • Accenten schrijven als dat duidelijker is (appèl).
 • Minder betekenisnuances uitdrukken door verschillen in schrijfwijze, zoals nu gebeurt in Sovjetburger, Sovjet-communisme en sovjetcommunisme.
 • Combinaties als populair-wetenschappelijk en sociaal-kritisch met een streepje.
 • Over Bijbel/God: Het persoonlijk voornaamwoord van God (Vader, Zoon en Heilige Geest) schrijven we met hoofdletters: Ik, U, Mij, Hem; Bezittelijke, betrekkelijke en wederkerige voornaamwoorden die verwijzen naar God, schrijven we in onderkast.
  Bijbel wordt met een hoofdletter geschreven wanneer het de Bijbel als Heilige Schrift betreft, dus Bijbel als soortnaam. Voorbeeld: De Bijbel bestaat uit 66 boeken. Wanneer het een exemplaar van de Bijbel betreft, schrijven we bijbel met een kleine letter.
  Voorbeeld: Christenen hebben gemiddeld 3,4 bijbels in de kast staan.
  Ook in alle samenstellingen schrijven we bijbel met een kleine letter.
  Voorbeelden: bijbelkennis, bijbelboeken, bijbelschrijvers.

Doelstelling per rubriek

Pagina Rubriek Doel
1 Cover Herkenning en ‘het blad intrekken’
2 Beweegrede + colofon Lichtvoetige introductie in nummer
3 Inhoudsopgave samenvattingen Optimale informatie
4-8 Het essay of het interview Debat
9-25 Themarubrieken Ondersteunende bezinning. Telkens 4 uit de volgende 6 clusters:
Natuur & Techniek
Zorg & Opvoeding
Economie & Management
Kunst & Literatuur
Politiek & Recht
Media & Communicatie
14-15 De vraag van Soφie Verrassen
21 Blikken in bladen Informeren
26-27 Uit het hart Prikkelen en sturen
28-33 Ecce Homo Verrassen
34-35 Debat Debat
Slagen met filosofie of Christelijke denkers of Denkers over christelijk geloof Kennisoverdracht en verdieping
40-43 Bijbel en geloof Verheldering, analyse
44-45 Advertenties
46-49 Religie en filosofie of Actualiteit of Wetenschap of Jubileum Filosofie om filosofie, kennisoverdracht, doorontwikkeling
50-51 Boekbesprekingen Informatie
½ pag. advertentie
52 Advertentie

Lengte

Rubrieksartikelen: 2400 woorden
Openingsessay: 3200 woorden
Ecce Homo: 3500 woorden
Terzijdes: 350 woorden
Boekrecensies: 300-400 woorden
Debat: 500 woorden