Voorpagina

Religie, terrorisme en hoop

Suzan Sierksma-Agteres en Julia Baas

Beatrice de Graaf is doet onderzoek naar veiligheid en terrorisme. In haar onderzoek probeert ze religie de juiste plek te geven, die verbindingen lijken namelijk niet altijd even serieus te worden genomen in het veld. Tijdens haar onderzoek heeft ze meerdere terroristen gesproken om hun religieuze overtuigingen te begrijpen. Hoe houd je hoop wanneer je zoveel bezig bent met zo’n duister thema? Suzan Sierksma-Agteres en Julia Baas gingen met haar in gesprek. In 2021 kwam […]

Definiëren, discrimineren en polariseren

Simon Polinder

Op het moment dat een wetenschapper iets als fundamentalisme bestempeld is dat niet neutraal. Het etiket fundamentalist gaat immers vaak gepaard met negatieve vooroordelen, aldus Nora Kindermann. Dat betekent niet dat we het begrip niet meer moeten gebruiken, aldus Rik Peels. Fundamentalisme kan dan een betwist begrip zijn, het is vooral zaak om het zo duidelijk mogelijk te definiëren. Wat voor fundamentalisme geldt is gaat ook op voor het begrip terrorisme. Mensen die een monotheïstische […]

Monotheïsme en fundamentalisme: Verkenning van een complexe relatie

In dit artikel zal Rik Peels de relatie tussen monotheïsme en fundamentalisme verkennen. Wat die relatie precies is, is zo’n grote, overkoepelende vraag, dat die zelden wordt gesteld. Laat staan dat die vraag enigszins nauwkeurig beantwoord wordt. Hij zal hier een poging doen en wel door deze vraag op te delen in vier sub-vragen: 1. Wat is monotheïsme en wat is fundamentalisme? 2. Wat is de contingente, empirische relatie tussen die twee? 3. Is er […]

Bevatten de monotheïstische religies aanknopingspunten voor geweld?

Paul Cliteur en Govert Buijs

 In ‘(Anti)these’ reageren een of twee auteurs op een stelling. Deze keer: Paul Cliteur en Govert Buijs bespreken de vraag of monotheïsme aanknopingspunten bevat voor geweld. Paul Cliteur ziet de verbanden, terwijl Govert Buijs bijzonder kritisch is.  Paul Cliteur: Ja Onlangs werd bekend dat het Nederlands Openbaar Ministerie twee Pakistanen gaat vervolgen vanwege het oproepen tot geweld tegen Geert Wilders Het gaat om Saad Hussain Rizvi, de leider van de islamistische partij Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) […]

Op zoek naar een beter leven

Wat drijft mensen om toe te treden tot extremistische bewegingen? Die vraag hield voormalig journalist en onderzoeker Nikki Sterkenburg jarenlang bezig. In dit artikel behandelt ze twee routes van toetreding tot extreemrechts, namelijk die van de Rechtvaardigheidszoekers en die van de Ideologische Zoekers. In beide routes is er sprake van een streven naar een ‘goed’ leven, maar dit streven leidt bij aspirant-extremisten ook tot een sterk wij-zij-denken die overgaat in vijandschap.  ‘Ik leef verkeerd.’ De […]