Voorpagina

Lessen van Abraham Kuyper in coronabestrijding

De sleutel voor een betere aanpak van de corona-pandemie ligt in het onderkennen van de specifieke verantwoordelijkheid van wetenschap, overheid en maatschappelijke organisaties. Dat is mijn stelling in de geest van Abraham Kuyper (1837-1920). Als Abraham Kuyper nu had geleefd, zou hij ‘architectonische kritiek’ hebben op de Nederlandse aanpak. Nu loopt er teveel door elkaar. Laten we inzoomen op de specifieke rollen van wetenschap, overheid en maatschappelijke organisaties.   Wetenschap Bestrijding van het virus is […]

Kuyper als journalist

Kuyper was onze eerste democraat die deze naam verdient, volgens Johan Snel. Voordat hij premier werd in 1901, had hij zich al ruim dertig jaar als hoofdredacteur ingespannen voor het publieke debat en een pluriforme pers om dat debat mogelijk te maken. De vereniging voor journalisten werd pas door Kuypers invloed een serieuze vakvereniging. Liberale collega-journalisten droegen hem op handen.   Typerend voor Abraham Kuyper (1837-1920) was de stapeling van publieke rollen die hij op […]

Veronderstelde wedergeboorte

“Zo dikwijls dus de heilige Doop in het midden der gemeente bediend wordt, hebt ge te verstaan, dat op hetzelfde ogenblik, waarop de dienaar het water van de Doop toedient, uw Middelaar en Heiland van de hemel, waar Hij aan de rechterhand Gods verhoogd is, een genadewerking werkt in de ziel van het kind of de persoon, die gedoopt wordt …”. Dr. A. Kuyper, E Voto, II, 534. Mede op basis van dit citaat wordt […]

Alleen genade in eigen kring (g.i.e.k.)?

Laten we samen het Leven vieren! Deze uitnodiging krijg ik regelmatig van ‘ongelovige’ maar dankbare vrienden. Hun formulering doet me onwillekeurig aan de algemene genade van Kuyper denken. God laat zijn zon opgaan over ‘bozen’ en ‘goeden’. Door de ‘scheppingsmiddelaar’ (Jezus) wordt zonlicht genadig omgezet in bladgroen en met de vrijgekomen zuurstof vult Hij gelijkelijk de longen van brave borsten en slechteriken. Zo schenkt Hij het Leven. Algemene genade voorkomt bovendien dat mensen elkaar de […]

Een ademtocht der ziel

In een bepaalde periode van mijn jongelingsjaren las ik alles van de theoloog Klaas Schilder. Op vakantie nam ik zelfs preken van hem mee, die mijn vriend en ik des zondags geanimeerd aan elkaar voordroegen. We lazen het gestencilde, halfvergane oorlogspapier letterlijk stuk op het strand. Een van de preken begon zo: “Er zijn er die beweren dat het gebed is: een ademtocht der ziel.” Voor Schilder, die gewend was man en paard te noemen, […]