Voorpagina

Perspectief

Suzanne van Bart

Het is me wel overkomen dat ik vastgeroest bleek te zitten. Ik dacht dat mijn visie een juiste was, dat ik alle voors en tegens van een bepaalde zaak in het vizier had gehad. Totdat in een gesprek een ander mij een nieuw gezichtspunt voorschotelde en ik mij realiseerde: tja, dat had ik nog niet meegewogen… Gelukkig bestaat er dan de mogelijkheid om een perspectief te herzien en bij te laten schaven door input van […]

Economie van het genoeg

Roel Jongeneel

Econoom Bob Goudzwaard pleitte, gevoed vanuit de christelijk-sociale traditie, voor een ‘economie van het genoeg’. Om tot een houdbare economie te komen moeten er wissels om. Roel Jongeneel evalueert Goudzwaards gedachten over deze economie en concludeert dat de urgentie om vanuit ‘genoeg’ en ‘grenzen’ te denken de afgelopen 50 jaar alleen maar is toegenomen. Normatieve economie Goudzwaard zette het concept van ‘de economie van het genoeg’ al uiteen in zijn bekende boek Kapitalisme en vooruitgang […]

Hebben of zijn, dat is de kwestie. Over levensbeschouwing in het postgroei-debat

Lambert Pasterkamp

Moeten we krimpen voor het klimaat? Die vraag gaat verder dan het domein van de economie. In wezen is het zelfs eerder een politiek-theologische vraag.[1] Meer nog dan een sluitende economische redenering, is de heersende levensoriëntatie bepalend voor wat het maatschappelijke antwoord wordt op deze vraag. Iemand die laat zien waarom, is sociaal-filosoof Erich Fromm (1900 – 1980). Lambert Pasterkamp onderzoekt de bruikbaarheid van de levensbeschouwelijke taal die Fromm aanreikt in het betreffende debat.   […]

Limitarisme: kan iemand té rijk zijn?

Dick Timmer Hoewel Nederland geen superrijken zoals Elon Musk en Jeff Bezos kent, is ook hier de inkomensongelijkheid ontzettend groot. Een procent van de Nederlandse bevolking bezit een kwart van het totale private vermogen. Dick Timmer onderzoekt argumenten tegen superrijkdom en vraagt zich af of een rijkdomsgrens gerechtvaardigd kan worden. In oktober 2021 jaar steeg het vermogen van miljardair Elon Musk voor korte tijd tot voorbij de 300 miljard dollar. Om een beeld te geven […]

Grenzen aan de groei: een Girardiaanse analyse

De moderne tijd is in vele opzichten bijzonder, maar zeker ook vanwege de indrukwekkende economische groei. Sinds 1995 is de totale consumptie in Nederland al met 44% gestegen. Wat is daarvan de achtergrond? Waarom moet onze consumptie blijven groeien? Zijn de menselijke behoeftes echt oneindig? Hans Weigand analyseert de moderne economische groei met behulp van de mimetische theorie van René Girard en confronteert deze met de visie op de mens als homo cooperans van Govert […]