Voorpagina

Schaduw

Tabitha Moes

We waren als gezin op vakantie in de Duitse Alpen, ik was een jaar of 7. Waarschijnlijk kon ik niet slapen of wilde ik een glaasje water, dus stond ik in mijn pyjama in de woonkamer vér voorbij mijn bedtijd. Mijn ouders waren iets aan het kijken op TV. Ik kon het niet verstaan – het was uiteraard nagesynchroniseerd in het Duits – maar terwijl mijn moeder even wegliep werd ik de beeldbuis in gezogen. […]

Wat was er eerst? Over genot en geluk als primaire bestaanservaringen

Renée van Riessen

Wat is de mens? En wat zijn typerende, misschien zelfs fundamentele, menselijke bestaanservaringen? Op die twee vragen reflecteert Renée van Riessen in dit artikel, waarbij zij zowel de rol van verbeelding als ervaringen van eindigheid en goedheid de revue laat passeren. Wat is de mens? Die vraag keert in de filosofie en in het religieuze denken steeds terug. We zijn niet vastgesteld en ervaren dat als een openheid die bij ons past, maar die tegelijkertijd […]

Homo technologicus

Marc de Vries

Als het zo is dat techniek behoort tot het wezen van de mens, wat betekent dat dan voor het wezen van de techniek? In dit artikel gaat het over de vraag hoe we de ontwikkeling en de aard van de techniek kunnen duiden in het licht van de gedachte dat de mens een ‘homo technologicus’ is, die geroepen is om techniek te bedrijven en ook niet anders kan dan dat te doen. Marc de Vries […]

Het neurowetenschappelijke mensbeeld

Léon de Bruin

Zijn wij ons brein? In dit artikel bespreekt Léon de Bruin twee metaforen die in de neurowetenschappen worden gebruikt om cognitieve vermogens te verklaren in termen van hersenprocessen: die van het brein als mechanisme en die van het brein als netwerk. Hij laat vervolgens zien wat de invloed is van deze metaforen binnen de psychiatrie. Zijn wij ons brein? Een van de bekendste en beruchtste gedachte-experimenten in de geschiedenis van de filosofie is ongetwijfeld de […]

Speculeren over de toekomst: Nadenken over digitale technologieën in een veranderende wereld

Mariska Bosschaert

Digitale technologieën roepen veel vragen op, zowel fundamentele vragen als ethische vragen. Deze vragen proberen we vaak te beantwoorden vanuit concrete voorbeelden. Maar bestaat digitalisering alleen uit concrete digitale toepassingen? Aan de hand van de filosofie van Herman Dooyeweerd bespreekt Mariska Bosschaert een systemisch niveau waar ook veranderingen plaatsvinden. Ze betoogt dat we fundamentele en ethische vragen met elkaar moeten verbinden als we nadenken over digitalisering. Hiermee wordt ethiek iets speculatiever, maar dat helpt juist […]