Voorpagina

Boze burgers

Wilco de Vries

Dit nummer ontstond in de refter van het Augustijnenklooster in Heverlee. Ik was mijn proefschrift over Augustinus aan het afronden, had het Augustinusnummer aan het klooster gegeven en was in gesprek met pater Gerben Zweers. Zweers vertelde dat hij iets wilde schrijven over woede vanwege de toenemende maatschappelijke frustratie en boosheid. Al pratend kwamen we tot een eerste opzet voor een nummer waarvan u nu de definitieve versie in handen heeft. Het interview met Dirk […]

Kan God toornen?

Marcel Sarot

Kan God woedend worden? De Bijbel suggereert van wel, maar de christelijke traditie heeft moeite gehad met de gedachte dat God emoties zou kunnen hebben. Emoties zijn veranderlijk, terwijl God onveranderlijk is. In onze tijd spreken kerken en theologen weer meer en meer over de emoties van God. “Alleen een lijdende God kan lijdende mensen helpen”, zei Dietrich Bonhoeffer. Marcel Sarot stelt daarom de vraag: moeten we ook weer over Gods toorn gaan praten? [1] […]

Ongeliefde Liefde. De toorn van God in de Bijbel, in het bijzonder in het Nieuwe Testament

Arjan van den Os

Hoe spreekt de Bijbel over woede, in het bijzonder over Gods toorn? Arjan van den Os verkent de Bijbel, voornamelijk het Nieuwe Testament, om deze vraag te beantwoorden. Toorn is in de Bijbel zowel een emotie als een handeling waarin God als rechter en Koning straft en herstel geeft. Het Bijbels spreken over toorn bevraagt ons Godsbeeld en toont dat Gods toorn hoopvol relevant is.   In de zeven jaar dat ik nu preek, heb […]

De moed tot mijn ruimen

Patrick Overeem

Zoals het leggen van mijnen één van de meest laffe vormen van oorlogsvoering is, zo vergt het ruimen ervan grote moed. Nu vormen – figuurlijk gesproken – de hedendaagse culture wars over identiteit, verschil en erkenning een waar mijnenveld. Behalve de thematiek zelf is ook de taal erover extreem gevoelig. Een kleine misstap, hoe argeloos ook, kan al leiden tot karaktermoord en culturele uitsluiting (cancelling). Het vergt daarom moed om hierover een diepgravende en eerlijke […]

Woede elimineren of ordenen? Seneca en Augustinus over woede

Gerben Zweers

Woede is een emotie van alle tijden en anger-management is niet iets van de laatste jaren. Ook klassieke schrijvers uit de Oudheid dachten na over deze emotie die zoveel negativiteit oproept. Maar wat is woede eigenlijk? En kan het ook heilzaam zijn? Gerben Zweers OSA verkent in deze bijdrage Seneca’s visie op woede en vergelijkt deze met Augustinus’ gedachten over woede, met name zoals deze zijn verwoord in zijn kloosterregel. Een verwonding terugbetalen De Stoïcijn […]