Monotheïsme en fundamentalisme: Verkenning van een complexe relatie

In dit artikel zal Rik Peels de relatie tussen monotheïsme en fundamentalisme verkennen. Wat die relatie precies is, is zo’n grote, overkoepelende vraag, dat die zelden wordt gesteld. Laat staan dat die vraag enigszins nauwkeurig beantwoord wordt. Hij zal hier een poging doen en wel door deze vraag op te delen in vier sub-vragen: 1. Wat is monotheïsme en wat is fundamentalisme? 2. Wat is de contingente, empirische relatie tussen die twee? 3. Is er […]

Op zoek naar een beter leven

Wat drijft mensen om toe te treden tot extremistische bewegingen? Die vraag hield voormalig journalist en onderzoeker Nikki Sterkenburg jarenlang bezig. In dit artikel behandelt ze twee routes van toetreding tot extreemrechts, namelijk die van de Rechtvaardigheidszoekers en die van de Ideologische Zoekers. In beide routes is er sprake van een streven naar een ‘goed’ leven, maar dit streven leidt bij aspirant-extremisten ook tot een sterk wij-zij-denken die overgaat in vijandschap.  ‘Ik leef verkeerd.’ De […]

Waar is goede religie goed voor?

In dit artikel wil Simon Polinder laten zien hoe religie terugkeerde in het vakgebied Internationale Betrekkingen en in Terrorisme studies, maar dat daarmee ook de vraag op tafel komt: waar is goede religie goed voor? Hij probeert vervolgens een voorzet te geven op welke manier religie bij kan dragen aan het tegengaan van gewelddadig extremisme en goed en vreedzaam samenleven kan bevorderen. Kennis van religie onontbeerlijk voor diplomaten en ontwikkelingswerkers Tijdens lezingen voor jonge diplomaten […]

Fundamentalisme als omstreden concept

In dit artikel neemt Nora Kindermann fundamentalisme als normatief geladen en omstreden wetenschappelijk concept, onder de loep. Zij bespreekt waar we op moeten letten als we dit beladen concept toepassen voor onderzoek. Zij betoogt dat het van belang is om op de normatieve oordelen en evaluaties die ons gebruik van het concept beïnvloeden, expliciet te maken. Het is daarin van belang om inzicht te verschaffen in de conceptuele geschiedenis van fundamentalisme; kennis van de functies […]

Zoeken naar mijn ‘authentieke zelf’ – waarom word ik daar zo moe van? Over het authenticiteitsideaal in een neoliberale cultuur

Hoe vind jij je authentieke zelf? Hoe blijf je dicht bij jezelf? Leef je in overeenstemming met wie je diep van binnen bent? Maak je keuzes omdat ze in lijn liggen met je eigen gevoelens en dromen, waarden en behoeften? Of leef je als een ‘aangepaste versie’ van jezelf omdat je je laat bepalen door de buitenwereld? In dit artikel gaat Robert Doornenbal op zoek naar het antwoord op de vraag of en hoe het […]

Zinvol leidinggeven: het meesterschap van de rechterhersenhelft in de wereld van economie en techniek

“Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen,” stelde Peter Drucker. Dit roept de vraag op: wat zijn die ‘goede dingen’? Welke handelingen hebben zin en welke zijn zinloos? Bovendien, wat is het verband tussen zingeving en leiderschap in een hoogtechnologische, marktgedreven wereld? In het licht van ecologische uitdagingen en de opkomst van de nieuwe economie moeten leidinggevenden nieuwe vaardigheden ontwikkelen, stelt Patrick Nullens. Wijsheid wordt een essentiële competentie voor leidinggevenden. […]

Zin in werk. Over afstemming binnen professionele praktijken.

Heeft werken zin? Dat is niet vanzelfsprekend. Werk kan ervaren worden als verplichtend, zonder dat je er veel vreugde aan beleeft. Je kunt ook teveel betekenis aan je werk hechten en daardoor slaaf worden van je werk. Om een gezonde relatie met ons werk te ontwikkelen is afstemming nodig, zegt Jan van der Stoep. Je moet goed afstemmen op wat belangrijk is in je vak, op waarden die je in beweging zetten en op de […]