Pascaliaanse politiek

Paul J. Griffiths

Pascal wordt vooral herinnerd als natuurkundige en filosoof, niet als denker over politiek. In zijn oeuvre zijn echter een aantal tegendraadse uitspraken over politiek te vinden die nog altijd tot nadenken stemmen. De Amerikaanse theoloog en Pascal-kenner Paul Griffiths wijdt er voor tijdschrift Sophie een bespreking aan.  Blaise Pascal (1623-1662) wordt doorgaans niet beschouwd als iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de politieke of sociale theorievorming. Het weinige dat hij over deze onderwerpen […]