Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 Abonnementen
Artikel 3 Prijzen
Artikel 4 Betaling
Artikel 5 Bezorging
Artikel 6 Opzegging abonnement
Artikel 7 Persoonsgegevens

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant met betrekking tot het tijdschrift Soφie dat wordt uitgegeven door de Stichting voor Christelijke Filosofie, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 41200095.
1.2. Bij het aangaan van een overeenkomst gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.
1.3. Stichting voor Christelijke Filosofie is gebonden aan de afgesproken voorwaarden, maar behoudt het recht de voorwaarden te veranderen en daarmee de overeenkomst te wijzigen.

Artikel 2 – Abonnementen

2.1. Nieuwe abonnementen kunnen elk moment ingaan na aanvraag van de klant door aanmelding via de website van Soφie.
2.2. Een abonnement wordt aangegaan voor de door de klant aangegeven periode en wordt daarna automatisch verlengd.
2.3 Studentenabonnementen zijn alleen verkrijgbaar voor fulltime studenten, voor de duur van maximaal 4 jaar.
2.4 Abonnees ontvangen 4 nummers van tijdschrift Soφie per jaar en krijgen digitale toegang op de website. Lezers met een digitaal abonnement krijgen alleen via de website toegang tot alle artikelen.
2.5 Een proefabonnement is slechts 1 keer aan te vragen, daarna bent u verplicht een volledig abonnement af te sluiten.

Artikel 3 – De prijzen

3.1. De klant gaat akkoord met de prijs van het abonnement bij aanvraag van het abonnement.
3.2. Stichting voor Christelijke Filosofie is verplicht de prijs duidelijk te communiceren aan de klant, zodat de klant op de hoogte is van de prijs bij het aanvragen van een abonnement.
3.3. Stichting voor Christelijke Filosofie behoudt het recht de prijs jaarlijks redelijkerwijs te verhogen.
3.4. Een wijziging van het abonnementstarief wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt aangekondigd in het tijdschrift en op de website.
3.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 4 – Betaling

4.1. Betaling van het abonnementsgeld vindt op de wijze en met de frequentie plaats die de klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement.
4.2. Stichting voor Christelijke Filosofie heeft het recht een gewijzigd abonnementstarief, welke schriftelijk is bekendgemaakt bij de klant, te incasseren dat afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen abonnementsbedrag.
4.3. Bij het verzaken van een betaling is Stichting voor Christelijke Filosofie gerechtigd na een aanmaning een abonnement eenzijdig te beëindigen.

Artikel 5 – Bezorging

5.1. De bezorging van tijdschrift Soφie verloopt via PostNL. Wanneer er sprake is van beschadigingen, onvolkomenheden of wanneer het tijdschrift niet is bezorgd, kan de klant contact opnemen met Stichting voor Christelijke Filosofie. Stichting voor Christelijke Filosofie is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden met betrekking tot bezorging.
5.2. Adreswijzigingen dienen drie weken voor de bezorgdatum schriftelijk of per e-mail doorgegeven te worden, anders is Stichting voor Christelijke Filosofie niet verantwoordelijk voor een verkeerde of niet ontvangen bezorging.

Artikel 6 – Opzegging abonnement

6.1 Abonnementen kunnen ieder moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Uitgezonderd zijn abonnementen die uitdrukkelijk voor een bepaalde duur zijn aangegaan.
6.2 Abonnementen kunnen schriftelijk of per e-mail beëindigd worden onder vermelding van naam en adres.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

7.1 Stichting voor Christelijke Filosofie heeft enkele persoonsgegevens nodig om bepaalde diensten uit te voeren. De gegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam/ Adresgegevens/ telefoonnummer/ e-mailadres/ Bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig voor het verzenden van het tijdschrift, ledenadministratie en het afhandelen van abonnementsbetalingen.
7.2 Uw persoonsgegevens worden alleen bewaard voor de wettelijk toegestane periode. De persoonsgegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden en worden uitsluitend gebruikt voor de overeenkomst en daaromtrent geldende wettelijke verplichtingen. Zie hiervoor ook het privacy statement van Stichting voor Christelijke Filosofie.