Over Soφie

Soφie is een tijdschrift voor christelijke filosofie. Zij probeert de verbinding te leggen tussen filosofie, publieke theologie, spiritualiteit, levenskunst en professionele praktijk, belicht vanuit een christelijke levensbeschouwing. Het tijdschrift staat in de traditie van de reformatorische wijsbegeerte en wordt uitgeven door Stichting voor Christelijke Filosofie.

Soφie verschijnt vier maal per jaar.

Soφie denken met het hart

We leven in een wereld die snel verandert. Door de moderne media zijn we ook nauw bij die veranderingen betrokken. Daardoor zijn er talloze ontwikkelingen die om bezinning vragen. Soφie wil daaraan bijdragen.  Soφie doet dit  met een open houding. Als je je bezint, weet je immers niet van tevoren hoe de uitkomst is. En als je nadenkt ben je kritisch, ook op jezelf. Tegelijk heeft Soφie een band met een eeuwenlange traditie van denkers die door het christelijk geloof werden geïnspireerd. Ze maakt dankbaar gebruik van de wijsheid van anderen, voor en in onze tijd.

Niet alles is even belangrijk. Soφie maakt keuzes, keuzes vanuit het hart. Om onze samenleving iets mooier te maken, om de democratie te versterken en om de natuur te beschermen. We leven immers niet alleen voor onszelf maar ook voor de ander. Soφie richt zich op diverse maatschappelijke praktijken: de zorg, het onderwijs, de publieke opinie, ontwikkelingssamenwerking, sport en spel, kunst, economie, recht en politiek.

Soφie voor wie?

Soφie is een blad voor iedereen die zich wil verdiepen in de belangrijke vragen van het leven en een christelijk antwoord zoekt op de vragen van onze tijd. Van student tot gepensioneerde. Een wetenschappelijke opleiding is niet nodig. De artikelen zijn niet altijd eenvoudig, maar de schrijvers zijn erop gespitst om te schrijven voor een breed publiek.

Sophie gratis uitproberen? Vraag een proefnummer aan.

Soφie door wie?

Soφie wordt uitgegeven door de Stichting voor Christelijke Filosofie.

 

Redactie

Tabitha Moes MA (eindredacteur)
mr. drs. Geert Jan Spijker (hoofdredacteur a.i.)
dr. Joost Hengstmengel
Tirza van Laar-Jochemsen MA Msc
dr. Suzan Sierksma-Agteres
prof. dr. ir. Jan van der Stoep
dr. Wilco de Vries

Bezoekadres

Plompetorengracht 1
3512 CA | Utrecht
Telefoon: (033) 4328288
IBAN: NL33INGB0001209598
KvK: 41200095

Tarieven abonnementen

Abonnementen kunnen elk moment ingaan. 

  • Standaard abonnement (papier + digitaal): €43,- per jaar (buitenland €56,50 per jaar)
  • Studentenabonnement (papier + digitaal): €21,50 per jaar (buitenland €34,25). Het studentenabonnement geldt alleen voor fulltime studenten gedurende maximaal 4 jaar of (indien korter) de duur van hun studie.
  • Digitaal abonnement: € 25,- per jaar, inclusief toegang tot archief (studenten €12,50; voorwaarden zie hierboven)
  • Losse nummers print € 14,50 (excl. verzendkosten)

Adverteren in Soφie

Morren Media
Eddy Morren
E eddy@morrenmedia.nl,
T 0318-253020 ; 06-23056672

Ontwerp

Aperta, Jan Johan ter Poorten