Over Soφie

Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie. Soφie verschijnt zes maal per jaar.

Soφie denken met het hart

We leven in een wereld die snel verandert. Door de moderne media zijn we ook nauw bij die veranderingen betrokken. Daardoor zijn er talloze ontwikkelingen die om bezinning vragen. Soφie wil daaraan bijdragen.  Soφie doet dit  met een open houding. Als je je bezint, weet je immers niet van tevoren hoe de uitkomst is. En als je nadenkt ben je kritisch, ook op jezelf. Tegelijk heeft Soφie een band met een eeuwenlange traditie van denkers die door het christelijk geloof werden geïnspireerd. Ze maakt dankbaar gebruik van de wijsheid van anderen, voor en in onze tijd.

Niet alles is even belangrijk. Soφie maakt keuzes, keuzes vanuit het hart. Om onze samenleving iets mooier te maken, om de democratie te versterken en om de natuur te beschermen. We leven immers niet alleen voor onszelf maar ook voor de ander. Soφie richt zich op diverse maatschappelijke praktijken: de zorg, het onderwijs, de publieke opinie, ontwikkelingssamenwerking, sport en spel, kunst, economie, recht en politiek.

Soφie voor wie?

Soφie is een blad voor iedereen die zich wil verdiepen in de belangrijke vragen van het leven en een christelijk antwoord zoekt op de vragen van onze tijd. Van student tot gepensioneerde. Een wetenschappelijke opleiding is niet nodig. De artikelen zijn niet altijd eenvoudig, maar de schrijvers zijn erop gespitst om te schrijven voor een breed publiek.

Soφie door wie?

Soφie wordt uitgegeven door de Stichting voor Christelijke Filosofie.

Redactie

dr. Teunis Brand (eindredacteur
dr. Joost Hengstmengel (hoofdredacteur)
Tirza van Laar-Jochemsen MA Msc
Suzan Sierksma-Agteres MA
mr. drs. Geert Jan Spijker
prof. dr. ir. Jan van der Stoep
Wilco de Vries MA ThM

Bezoekadres

Bergstraat 33
3811 NG Amersfoort
Telefoon: (033) 4328288
IBAN: NL33INGB0001209598
KvK: 41200095

Tarieven abonnementen

Abonnementen kunnen elk moment ingaan. 

  • Print – Nederland: € 41,50 per jaar
  • Nederland: € 83,- bij 2-jarig print
  • Buitenland: € 49,90 per jaar – print, studenten €31,75
  • Digitaal: € 25,- per jaar, inclusief toegang tot archief
  • Tarief voor studenten: print € 20,75, digitaal € 12,- per jaar (max. 2 jaar), na overlegging kopie OV- / studentenkaart
  • Losse nummers print € 7,50 (excl. verzendkosten)

Ontwerp

Aperta, Jan Johan ter Poorten