Geloven met meerdere zielen

Elise Alberts

Wat doet meertaligheid met je geloofsbeleving? We zijn ons er vaak niet zo van bewust welk effect een specifieke taal kan hebben op de manier waarop je denkt, voelt en gelooft. Elke taal draagt een eigen wereld met zich mee die een ander verhaal vertelt. Taalwetenschapper en theoloog Elise Alberts laat zien hoe complex meertaligheid eigenlijk is, en waarom we het in het geloof juist moeten vieren. “Wie een tweede taal beheerst, bezit een tweede […]

Verwoorden wat nog niet gevoeld kan worden. Marcus Mumford over vergeving bij vroegkinderlijk trauma

Allard Sierksma

Het eerste soloalbum van Marcus Mumford is een indrukwekkend getuigenis over vroegkinderlijk trauma en zijn weg tot vergeving. Vergeving is een centraal thema in de christelijke traditie. Maar wat betekent deze opdracht tot vergeving voor iemand die als kind misbruikt is door juist diegene die veiligheid en zorg had moeten bieden? Aan de hand van Mumfords teksten verkent Allard Sierksma hoe er op een zorgvuldige en heilzame manier over vergeving kan worden gesproken, juist als […]

Bob Dylans Nobelprijs voor literatuur

René van Woudenberg

In 2016 ontving Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur. Zijn werk werd geduid als poëzie. René van Woudenberg gaat in op de vraag wat poëzie eigenlijk is, hoe het gewaardeerd kan worden en waarom juist Dylans songteksten als poëzie geduid kunnen worden. Al langere tijd en meerdere malen was zijn naam in verband gebracht met de Nobelprijs voor literatuur, bijvoorbeeld door de Amerikaanse literatuurwetenschapper Christopher Ricks, auteur van originele, subtiele en fascinerende boeken over […]

De beweende toekomst

Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, wordt er regelmatig gesproken over dreiging van Russische zijde met nucleaire wapens. Ingrijpen vanuit het Westen vindt niet plaats, vanwege Poetins waarschuwing dat dan “de gevolgen groter zijn dan ooit in de geschiedenis is gezien.” Dreigen met de ondergang van de wereld is het immorele wapen dat Poetin heeft. Als geen ander heeft de filosoof Günther Anders de waanzin en immoraliteit van nucleaire dreiging doordacht. Zijn wijsgerig denken […]

Secularisatie als schatplichtigheid: een blik op het Duitse secularisatiedebat

Is de moderniteit schatplichtig aan het christendom of niet? En zo ja, wat betekent dit voor de moderniteit? Sjoerd Griffioen bespreekt dit vraagstuk door middel van een analyse van het Duitse secularisatiedebat, waarin hij zich met name concentreert op de polemiek tussen Hans Blumenberg en Karl Löwith. Griffioen beargumenteert dat Blumenberg in feite eenzelfde denkwijze deelt als zijn tegenstanders, en dat het met Löwith mogelijk is om een kritiek te leveren op een dergelijk schatplichtigheidsdenken. […]

Vertrouwen: de opgave van het sociaal werk

Het gaat niet zo goed met het vertrouwen in onze samenleving. Artsen, leerkrachten, sociaal werkers, verkopers, ambtenaren, bijna alle professionals worden in hun werk geconfronteerd met wantrouwen, scepticisme en boosheid. Het is alsof wij het gemeenschappelijke in onze manier van samenleven zijn kwijtgeraakt. Wim Dekker verkent dit probleem en zoekt naar nieuwe wegen om vertrouwen te herstellen. De bekende cultuurvorser Hans Boutellier maakt zich grote zorgen over het gebrek aan vertrouwen, de groeiende polarisatie en […]

Geen afbeelding

Waarheid in de journalistiek

In tijden van fake news staat het vertrouwen in journalistieke waarheidsvinding onder druk. ‘Hun van de media liegen er maar wat op los.’ Volgens Peter Blokhuis is het niet zo dat journalisten naar de volledige waarheid moeten streven, maar naar het ware verhaal dat relevant is voor de samenleving. In januari 2020 stuurde uitgeverij De Blauwe Tijger een brief aan hun klanten waarin zware kritiek op de media wordt geuit. “Nederlanders worden nu nog in […]

Geen afbeelding

Ecologische paniek en wat daarop volgt

Dat Rome was verwoest door de barbaren was volgens Augustinus geen wraak van de Romeinse goden die in de steek waren gelaten. Sowieso was Rome geen blijvende stad. Tegenover het heersende onrecht moeten we de liefde stellen, vond Augustinus, en vindt ook Roel Kuiper nu ecologische paniek de massa in haar greep houdt.   In de zomer van 2019 speelde een jeugdtheatergroep in Nederland een zelfgemaakt stuk dat zij Titanic noemden. Het theaterstuk was geïnspi­reerd […]

Geen afbeelding

Hoe kunnen we het heilige hervinden?

De mens waant zich ‘heer der aarde’; alles wat hij tegenkomt bestaat slechts in zoverre het ‘een maaksel is van de mens’, was de diagnose van Heidegger, zeventig jaar geleden. Volgens oud-milieuactivist Paul Kingsnorth is dit precies het probleem dat ten grondslag ligt aan de ecologische crisis waar we in zijn beland. We kunnen volgens hem alleen uit deze crisis komen door opnieuw iets heiligs te vinden in de natuur, iets wat groter is dan […]

Geen afbeelding

Terug naar de dingen zelf – Borgmann en duurzaamheid

In dit artikel onderzoekt Teunis Brand de betekenis van de filosofie van Albert Borgmann voor het huidige debat over klimaatverandering. Die betekenis is volgens Brand tweeledig. Allereerst biedt Borgmann een kritisch perspectief op het huidige debat. Ten tweede kan zijn filosofie helpen om een visie op het goede leven te formuleren waarvan ecologisch verantwoord handelen intrinsiek deel uitmaakt.   Voordat ik de filosofie van Borgmann bespreek, ga ik eerst kort in op een tweetal argumenten […]