Secularisatie als schatplichtigheid: een blik op het Duitse secularisatiedebat

Is de moderniteit schatplichtig aan het christendom of niet? En zo ja, wat betekent dit voor de moderniteit? Sjoerd Griffioen bespreekt dit vraagstuk door middel van een analyse van het Duitse secularisatiedebat, waarin hij zich met name concentreert op de polemiek tussen Hans Blumenberg en Karl Löwith. Griffioen beargumenteert dat Blumenberg in feite eenzelfde denkwijze deelt als zijn tegenstanders, en dat het met Löwith mogelijk is om een kritiek te leveren op een dergelijk schatplichtigheidsdenken. Enkele jaren geleden laaide het publieke debat in Nederland op over de vraag of ons land, of zelfs het Westen in het algemeen, bij uitstek en exclusief joods-christelijk van aard is. De vraag was niet of je joods- of christelijk-gelovig moest zijn om Nederlands (of

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.