Heilige tekst. De paradox van een Bijbelvertaling

Cor Hoogerwerf

In de christelijke traditie krijgen vertalingen van de Bijbel vaak de status van heilige tekst toegekend. Cor Hoogerwerf bespreekt de vragen die dit oproept of juist onbesproken blijven. Publieke discussies over Bijbelvertalingen gaan vaak over woordjes, terwijl de achterliggende fundamentele vragen meestal blijven liggen. Vertaalproblematiek zit vanaf het begin ingebakken in het christendom. De geschriften in het Nieuwe Testament citeren de Joodse heilige boeken in Griekse vertaling, meestal in de versie die bekendstaat als de […]

Een gouden appel op een zilveren schaal. Het Woord van God vertolken in preektaal

Ciska Stark

Taal is uitermate belangrijk in een preek als ‘Woord van God’ en het spreken over God. Het gaat immers om de interpretatie en communicatie van geloof en geloofsteksten. Ciska Stark verkent de functie van taal in het veld van de prediking. Welke tendensen zijn zichtbaar? En in hoeverre kan taal een werkelijkheid van Godswege communiceren? Het is warm in de collegezaal waar ik binnenstap voor het college homiletiek, oftewel: de preekkunde. De studenten hebben net […]