Vertrouwen: de opgave van het sociaal werk

Het gaat niet zo goed met het vertrouwen in onze samenleving. Artsen, leerkrachten, sociaal werkers, verkopers, ambtenaren, bijna alle professionals worden in hun werk geconfronteerd met wantrouwen, scepticisme en boosheid. Het is alsof wij het gemeenschappelijke in onze manier van samenleven zijn kwijtgeraakt. Wim Dekker verkent dit probleem en zoekt naar nieuwe wegen om vertrouwen te herstellen. De bekende cultuurvorser Hans Boutellier maakt zich grote zorgen over het gebrek aan vertrouwen, de groeiende polarisatie en het populisme. Hij verbindt dit wantrouwen met het wegvallen van de grote verhalen. Onze samenleving ontbeert een gemeenschappelijk verhaal, religieus of ideologisch. In combinatie met individualisering leidt dit ertoe dat iedereen voor zichzelf een zingevend verhaal moet opstellen of zich verbindt met de verhalen die

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.