Religie, terrorisme en hoop

Suzan Sierksma-Agteres en Julia Baas

Beatrice de Graaf is doet onderzoek naar veiligheid en terrorisme. In haar onderzoek probeert ze religie de juiste plek te geven, die verbindingen lijken namelijk niet altijd even serieus te worden genomen in het veld. Tijdens haar onderzoek heeft ze meerdere terroristen gesproken om hun religieuze overtuigingen te begrijpen. Hoe houd je hoop wanneer je zoveel bezig bent met zo’n duister thema? Suzan Sierksma-Agteres en Julia Baas gingen met haar in gesprek. In 2021 kwam […]

Op zoek naar een beter leven

Wat drijft mensen om toe te treden tot extremistische bewegingen? Die vraag hield voormalig journalist en onderzoeker Nikki Sterkenburg jarenlang bezig. In dit artikel behandelt ze twee routes van toetreding tot extreemrechts, namelijk die van de Rechtvaardigheidszoekers en die van de Ideologische Zoekers. In beide routes is er sprake van een streven naar een ‘goed’ leven, maar dit streven leidt bij aspirant-extremisten ook tot een sterk wij-zij-denken die overgaat in vijandschap.  ‘Ik leef verkeerd.’ De […]

Waar is goede religie goed voor?

In dit artikel wil Simon Polinder laten zien hoe religie terugkeerde in het vakgebied Internationale Betrekkingen en in Terrorisme studies, maar dat daarmee ook de vraag op tafel komt: waar is goede religie goed voor? Hij probeert vervolgens een voorzet te geven op welke manier religie bij kan dragen aan het tegengaan van gewelddadig extremisme en goed en vreedzaam samenleven kan bevorderen. Kennis van religie onontbeerlijk voor diplomaten en ontwikkelingswerkers Tijdens lezingen voor jonge diplomaten […]

All your game belong to Him! Zoeken naar God tussen Wolfenstein en Spiritfarer

Frank G. Bosman

Wie zoekt naar God denkt niet gelijk aan video games. We associëren computerspelletjes met geweld en verdwazing. Theoloog Frank G. Bosman denkt daar radicaal anders over. Voor hem zijn games vindplaatsen van God zelf. Wat moet je nu met videogames, als gelovige, als christen, als wetenschapper, als theoloog? Het is een vraag die ik bij herhaling krijg. Soms krijg ik die vraag van bezorgde ouders of grootouders die zien dat kun (klein)kinderen meer tijd aan […]

De Heilige Herrie van generatie Z

Corjan Matsinger

Popmuziek is sterk verbonden met de leef- en belevingswereld van jongeren. Populaire artiesten als Billie Eilish, S10 en Typhoon verwerken juist die thema’s in hun songs die een snaar raken bij generatie Z, jongeren geboren tussen 2000 en 2015. Religieus trendwatcher Corjan Matsinger laat aan de hand van een aantal veelbeluisterde nummers zien welke thema’s en religieuze elementen door de lyrics heen sijpelen en waarom juist popmuziek de spiegel van onze tijd is. “Alles is […]