Er is geen recept voor christelijk onderwijs

Bram de Muynck en Piet Murre

Bij christelijk onderwijs denken we wellicht aan een stevige grondslag, lijvige identiteitsdocumenten, specifiek lesmateriaal, de persoon van de leerkracht en nauwlettende verantwoording. Maar dat is volgens de Brits-Amerikaanse pedagoog David Smith niet de kern. Bram de Muynck en Piet Murre leggen uit wat we in de specifieke Nederlandse context van Smith kunnen leren.   Nadat Nathan, brugklasleerling van dertien jaar, acht weken niet naar school was geweest, bleek hij ineens veel lekkerder in zijn vel […]

Het probleem van professionals en amateurs

Wat is professionalisme? Is het de ellende die wij onszelf aandoen omdat wij onze eigen problemen niet meer kunnen of willen oplossen en dat liever aan professionals overlaten? Of is het de manier waarop bestuurders en beleidsmakers voor zichzelf een maakbare wereld willen scheppen waarin zij effectieve maatregelen kunnen nemen? Of is het, zoals professionals het zelf graag presenteren, een weg waarlangs effectiever en met betere kwaliteit gewerkt kan worden dan wanneer je het werk […]

Onderwijs, mensverbetering en het najagen van het goede

Onderwijs is erop gericht van iemand een ‘beter’ mens te maken. Maar als we tegenwoordig spreken over mensverbetering gaat het vaak over iets anders, namelijk technologische mensverbetering, of – wat in het Nederlands inmiddels een gangbare term is – human enhancement. In dit artikel gaat het over de relatie tussen die twee vormen van verbetering. Filosofie van onderwijs en filosofie van technologie komen hier bij elkaar en we zitten ook dicht bij de theologie.   Kunnen we […]

Integrale kennis

Peter Blokhuis

Kennis van objecten en kennis van vaardigheden noemt Peter Blokhuis integrale kennis. Om deze kennis gaat het in het beroepsonderwijs. Theorie en praktijk moeten daarin gelijk opgaan. Leerlingen in het beroepsonderwijs hebben weinig aan abstracte kennis. Toch is het leren kennen los van een praktische betekenis eveneens van belang, om tot waardering van het gekende te kunnen komen.   Mensen leven niet zonder kennis. In hun kennen zijn ze verbonden met de wereld om hen […]