‘De’ wetenschap en de ontkenning van het zelf bij Harari

Roelf Haan gebruikte de zomervakantie onder meer om in contact te komen met een nieuwe generatie denkers. Daartoe las hij het populaire en veelgeprezen werk van Harari, Homo Deus. Zelden las Haan zo’n reductionistisch boek, dat zichzelf ook nog schaamteloos tegenspreekt. Haan brengt de filosofie van Herman Dooyeweerd ertegen in stelling, want die filosofie blijkt nog altijd nuttig en verhelderend.   In 2015 publiceerde de Jeruzalemse auteur Yuval Noah Harari, als tweede deel van wat inmiddels […]

Het gaat niet goed met de natuur

In het denken over natuur zit een conservatieve tendens. We moeten terug naar hoe het vroeger was, met grutto’s en met leeuwen en beren. Volgens Peter Blokhuis kan dat niet en moeten we dat ook niet willen. We kunnen alleen goed over de natuur nadenken als we niet de natuur tot norm nemen, maar de cultuur. Volgens velen gaat het niet goed met de natuur in Nederland. Daarbij denkt men bij ‘natuur’ aan de biodiversiteit, […]

Onderwijs, mensverbetering en het najagen van het goede

Onderwijs is erop gericht van iemand een ‘beter’ mens te maken. Maar als we tegenwoordig spreken over mensverbetering gaat het vaak over iets anders, namelijk technologische mensverbetering, of – wat in het Nederlands inmiddels een gangbare term is – human enhancement. In dit artikel gaat het over de relatie tussen die twee vormen van verbetering. Filosofie van onderwijs en filosofie van technologie komen hier bij elkaar en we zitten ook dicht bij de theologie.   Kunnen we […]

De verborgen dimensie van de klimaatcrisis

Het heilige is volgens Maarten Verkerk de verborgen dimensie van de crisis waarin we verkeren. Het heilige verbindt ons met de medemens, de natuur en met God.   Graham Greene begint zijn boek Het einde van het spel op een merkwaardige manier. Hij zegt dat een verhaal eigenlijk geen begin of einde heeft. Maar dat de schrijver een willekeurig beeld kiest vanwaaruit hij de roman opbouwt. Dan corrigeert hij zichzelf door de vraag te stellen: […]

Een Engelse visie op ecologie op basis van Dooyeweerd

Richard Gunton en Eline van Asperen

Engelse academici uit de exacte wetenschappen, de filosofie en de theologie hebben zich verenigd in een werkgroep, Faith-in-Scholarship Working Group on Ecosystem Services. In reactie op het gangbare utilistische model van ecosysteemdiensten zijn zij bezig een model te ontwikkelen van ecosysteemwaardering op basis van de filosofie van Dooyeweerd en Bijbelse noties over de schepping.   In december 2014 bezocht Richard Gunton de jaarlijkse conferentie van de British Ecological Society. Tijdens het bijwonen van de sessies […]

Illustratie, De data de baas

De data de baas

Onlangs kwam in het nieuws dat het bedrijf Cambridge Analytica de Facebookgegevens van vijftig miljoen Amerikanen voor de afgelopen verkiezingen gebruikte om de content van Facebook in het Republikeinse spoor te trekken. Sindsdien weten we als het grote publiek van het bestaan van ‘big data’. Hoe voorkomen we dat die data met ons aan de haal gaan en hoe worden we die data de baas? Bernard Veldkamp neemt ons aan de hand. Vandaag de dag […]

Illustratie, Where no man has gone before - Utopiedenken in de techniek

Where no man has gone before – Utopiedenken in de techniek

Marc J. de Vries

De kunst voor ingenieurs is niet om perfecte producten te ontwikkelen, maar producten die op een aanvaardbare manier onvolmaakt zijn, stelt Marc de Vries. Kapitein Kirk is zojuist geteleporteerd van het ruimteschip de Enterprise naar het oppervlak van de planeet Delta Vega. Door even niet goed te kijken waar hij loopt, valt hij van een rots en loopt een grote gapende wond aan zijn been op. Hij pakt meteen zijn communicator uit zijn zak, klapt […]

Illustratie, Van filosofie word je een betere neurowetenschapper

Van filosofie word je een betere neurowetenschapper

De grondhouding van de filosoof is er een van verwondering en van volhardend vragen naar samenhang en onderscheid. Deze houding is volgens Gerrit Glas hard nodig in de neurowetenschappen die zich in steeds meer subdisciplines specialiseren. Geef eens een definitie van wat de hersenen zijn en van wat ze doen, vraag ik aan een groep studenten die de researchmaster neuroscience volgen. Een student antwoordt: “De hersenen zijn een systeem dat zichzelf bestuurt.” Ik vraag: “Is […]

Illustratie, Tegen de almacht van de algoritmen - Een kritische bespreking van Harari’s Homo Deus

Tegen de almacht van de algoritmen – Een kritische bespreking van Harari’s Homo Deus

Patrick Nullens

Wees koppig en laat je niet door algoritmen inpakken, is de boodschap van Patrick Nullens. Als bevrijde mensen moeten we niet terugvallen in slavernij. Zal de toekomstige mens door middel van nieuwe technieken zichzelf verhogen of vernietigen? Deze prangende vraag staat centraal in het boek Homo Deus: Een kleine geschiedenis van de toekomst, geschreven door de bekende Israëlische historicus Yuval Noah Harari. Dit toegankelijke boek staat in de top tien van meest verkochte non-fictieboeken van […]