Het gaat niet goed met de natuur

In het denken over natuur zit een conservatieve tendens. We moeten terug naar hoe het vroeger was, met grutto’s en met leeuwen en beren. Volgens Peter Blokhuis kan dat niet en moeten we dat ook niet willen. We kunnen alleen goed over de natuur nadenken als we niet de natuur tot norm nemen, maar de cultuur. Volgens velen gaat het niet goed met de natuur in Nederland. Daarbij denkt men bij ‘natuur’ aan de biodiversiteit, de rijkdom aan soorten dieren en planten en aan unieke natuurgebieden. Er zijn minder weidevogels, vlinders en insecten. Soorten worden bedreigd en het aantal exemplaren per soort neemt af. Natuurgebieden zijn te veel versnipperd en zijn daardoor kwetsbaar voor invloeden vanuit de omgeving. De uitstoot

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.