Een Engelse visie op ecologie op basis van Dooyeweerd

Engelse academici uit de exacte wetenschappen, de filosofie en de theologie hebben zich verenigd in een werkgroep, Faith-in-Scholarship Working Group on Ecosystem Services. In reactie op het gangbare utilistische model van ecosysteemdiensten zijn zij bezig een model te ontwikkelen van ecosysteemwaardering op basis van de filosofie van Dooyeweerd en Bijbelse noties over de schepping.

 

In december 2014 bezocht Richard Gunton de jaarlijkse conferentie van de British Ecological Society. Tijdens het bijwonen van de sessies die ecologie als hoofdthema hadden, realiseerde hij zich dat een intrigerend en controversieel onderwerp keer op keer aan de orde kwam, namelijk ‘ecosysteemdiensten’. Deze term refereert aan een model dat de meetbare bijdragen die de ecosystemen waarin wij leven aan onze samenlevingen leveren gebruikt als motivatie voor natuurbeschermende maatregelen. Hoewel dit idee al in de jaren zeventig en tachtig geformuleerd werd, kreeg het onder beleidsmakers vooral bekendheid door de publicatie in 2005 van de resultaten van het Millennium Ecosystem Assessment, een VN-project waarin de toestand van de ecosystemen wereldwijd werd onderzocht. Ruim tien jaar later vormt het een belangrijk discussieonderwerp onder wetenschappers, en is het algemeen in gebruik onder beleidsmakers. Het ecosysteemdienstenmodel is controversieel omdat het gebaseerd is op een utilitaristische ethiek die sterk contrasteert met de nadruk die meer traditionele natuurbeschermers leggen op onze plicht om voor de natuur te zorgen, de intrinsieke waarde van ons milieu, de rechten van andere organismen etc. Verder is het maar een kleine stap van een karakterisering als dienstverlening van de relaties tussen de mens en de wereld waarin hij leeft naar het geldelijk waarderen van alle ecosysteemdiensten die we maar kunnen bedenken voor een specifiek natuurlijk gebied. Op die manier kan dan de algehele waarde van dit gebied voor de economie worden berekend. De belangrijke rol die economische overwegingen in dit model spelen is omstreden. Sommige zaken hebben een intrinsieke waarde die niet in geld uitgedrukt kan worden. Gunton vroeg zich dan ook af of het christelijk gedachtegoed hier misschien hulp kon bieden.

 

Werkgroep

Gunton kende een aantal collega’s die net als hij christen-ecoloog waren. Hij kwam al snel met het idee dat een werkgroep van christen-ecologen wellicht nieuw licht op dit onderwerp zou kunnen werpen. Naast zijn werk als onderzoeker aan de School of Biology van de Universiteit van Leeds was hij parttimecoördinator van Faith-in-Scholarship, een initiatief van de West Yorkshire School of Christian Studies (WYSOCS; nu Thinking Faith Network, www.thinkfaith.net) dat zich ten doel stelt

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.