De vrije wil: een absurd idee?

Michiel Plooij

In hoeverre hebben we controle over onze eigen keuzes? Het is een klassieke vraag in de filosofie. In het voorjaar van 2022 won Jurriën Hamer de Socratesbeker met een boek hierover, waarin hij betoogt dat de vrije wil niet bestaat en dat dit belangrijke implicaties heeft voor onze moraal. Michiel Plooij bekijkt het bestaan van de vrije wil vanuit natuurkundig en metafysisch perspectief en onderzoekt of de morele conclusies van Hamer dan nog blijven staan. […]

Religieus, poëtisch en argumentatief overtuigen in de Helena van Gorgias

Emanuel Rutten

Wat is toch die bijzondere gave van het woord? Het lijkt welhaast iets goddelijks. Dit stelt Socrates in de Gorgias van Plato. Socrates verbindt hier de macht van het woord met het goddelijke. In de klassieke oudheid gebeurde dit wel vaker. Velen meenden dat de magie van het woord niet van deze wereld is. Omgekeerd wordt in de klassieke retorica religie zelden als een retorische praktijk geanalyseerd. Een van de weinige vindplaatsen waarin het religieuze […]

Paul Scholten: om recht en gerechtigheid

Wim Borst

Onlangs verscheen de biografie Om recht en gerechtigheid over Paul Scholten van de hand van Rogier Chorus. Daarin wordt Scholten geportretteerd als markant rechtsgeleerde, publicist, organisator, kerkhervormer en nationale figuur. Wie was deze Scholten? Wat maakt hem zo interessant dat er een biografie over hem is geschreven? Wim Borst schetst de persoon en het werk van Paul Scholten en geeft aan wat hij ons vandaag de dag nog te zeggen heeft. Paul Scholten (1875-1946) was […]

Is er reden om voor het christendom te kiezen?

Rob Compaijen

Is er reden om voor het christendom te kiezen? In dit artikel – dat gebaseerd is op het laatste hoofdstuk van zijn boek Kierkegaard, MacIntyre, Williams, and the Internal Point of View[i] – verkent Rob Compaijen deze vraag. Hij laat zien dat deze ogenschijnlijk simpele vraag een heel scala aan zeer fundamentele filosofische en theologische vragen en kwesties oproept. Er is al heel wat aandacht besteed aan de vraag of er reden is om voor […]