Eugen Rosenstock-Huessy en René Girard

De kracht van het tweedepersoonperspectief – Over de verwantschap tussen Rosenstock-Huessy en Girard

Volgens Rosenstock-Huessy moeten we niet beginnen bij het ‘ik’, maar bij het ‘jij’. Voordat ik een zelfbewustzijn ontwikkel en ‘ik’ kan zeggen, word ik al aangesproken als een jij, word ik bij mijn naam genoemd. Dat mensen niet alleen bestaan in relaties maar ook pas zelfstandige personen worden in de interactie, is door Girard uitgedrukt met de term ‘mimese’ of nabootsing. Hans Weigand onderzoekt de verwantschap tussen beide denkers. Een rode draad in de reformatorisch-christelijke […]

Illustratie, Hoe rechtvaardigheid mijn denken veranderde

Hoe rechtvaardigheid mijn denken veranderde

Nicholas Wolterstorff

In dit nummer staat de Amerikaanse filosoof Nicholas Wolterstorff centraal. Hij is bekend van zijn boeken over gerechtigheid. Wie is hij? We laten het hem zelf vertellen. Het schrijven van een autobiografie gaat bij mij niet vanzelf. Ik groeide op in een gemeenschap van gereformeerde immigranten uit Nederland die waren neergestreken in een klein plaatsje in het zuidwesten van Minnesota. De levenshouding van deze Nederlandse gereformeerde mensen was er een van vooral geen aandacht op […]

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche en de vrijheid van de ironie

Onze vrijheid bestaat in de mogelijkheid om onze vooronderstellingen tegen het licht te houden. Nietzsche gebruikt daarvoor het middel van de ironie. Nietzsche lezen is echter bepaald ongemakkelijk, volgens Hans Ester. Wie meegaat in de ironische spot en zichzelf denkt te kunnen scharen onder de elite van goede verstaanders, is zomaar zelf het mikpunt van diezelfde ironie. De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) trok met een enorm taalvermogen ten strijde tegen de geijkte overtuigingen en […]