Waarden in de vluchtelingenketen

Christine Boshuijzen doet onderzoek naar problemen die vluchtelingen ervaren in de vluchtelingenketen. Waar problemen optreden zijn waarden in het geding, is haar uitgangspunt. Met behulp van de aspectenleer van Dooyeweerd spoort ze die waarden op en duidt daarmee de problemen.

 

Wereldwijd zijn er bijna zestig miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld (www.ind.nl, 15 augustus 2018). Tegen het einde van 2016 waren er volgens UNHCR over de hele wereld 2,9 miljoen asielzoekers. Asielzoekers zijn mensen-op-de-vlucht die asiel aanvragen in een ander land dan het land van herkomst. Na een succesvolle asielaanvraag krijgt men de vluchtelingenstatus en wordt men dus formeel vluchteling.

 

[1] Belangrijke landen van asiel voor vluchtelingen zijn Duitsland, Italië, Turkije en de Islamitische Republiek Iran. Deze en de overige landen die asielzoekers opvangen, waaronder ook Nederland, ervaren diverse uitdagingen op het gebied van humanitaire logistiek voor vluchtelingen. Het blijft een lastige klus om de vluchtelingenketen logistiek goed in te richten en uit te voeren. Logistiek wordt in dit artikel opgevat als een breed begrip en omvat zowel de procedurele stappen in de asielprocedure als de organisatie van concrete logistieke zaken, zoals behuizing, vervoer en dagelijkse activiteiten waarmee een asielzoeker in aanraking komt totdat hij of zij de vluchtelingenstatus heeft verkregen. De grootste uitdagingen in het logistieke proces hebben te maken met een goede afstemming tussen partijen die ten dienste staan van asielzoekers, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en diverse maatschappelijke of vrijwilligersorganisaties, zoals Vluchtelingenwerk Nederland. Hoewel veel landen hun uiterste best doen om het logistieke proces goed op orde te hebben, blijft er toch een risico van protractie bestaan, wat betekent dat een vluchteling decennia vast blijft zitten in het vluchtelingenmigratie- en asielproces (Frydenlund & Padilla, 2017; Vernon-Bido, Frydenlund, Padilla & Earnest, 2017); een ander risico voor een goede logistiek voor vluchtelingen is dat gastlanden maatschappelijke steun voor het ondersteunen van vluchtelingen verliezen (Oltermann, 2016).

Het is dus van wezenlijk belang dat het logistieke proces rondom vluchtelingen goed verloopt. Maar wat betekent dit precies, een goed verloop van de vluchtelingenlogistiek? We benaderen het probleem door middel van een ethisch georiënteerde blik op vluchtelingenlogistiek, waarbij we ondersteund worden door een agent based model, oftewel een computermodel waarmee we de vluchtelingenketen kunnen simuleren. De ‘agenten’, vergelijkbaar met de spelers of partijen in het computermodel, vertegenwoordigen verschillende belanghebbenden en organisaties die het vluchtelingenproces ondersteunen. De gekozen benadering voor het modelleren doet recht aan de verschillende perspectieven en waarden van elke belanghebbende. Simulaties die vervolgens gedaan kunnen worden met het model dienen als een communicatiemiddel tussen de belanghebbenden, zodat men elkaar, aan de hand van het model, kan laten zien hoe bepaalde (beleids)keuzes zorgen voor potentiële botsingen tussen waarden van andere belanghebbenden in de vluchtelingenketen. Idealiter leidt dit tot mogelijke oplossingen voor een goede samenwerking tussen de partijen.

 

Onderzoek met de focus op waarden in een logistiek proces is nog nauwelijks gedaan, maar wel is er veel werk verricht in het kader van

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.