Verdraagzame islam

Henk Haenen Verdraagzame Islam Gompel&Svacina 2020, 314 pagina’s De auteur, Henk Haenen, promoveerde in 2006 op Afrikaans denken. Heinz Kimmerle trad op als copromotor en ikzelf als promotor. De promotie leidde tot een samenwerking met Kimmerle die tot in diens laatste jaren voor zijn overlijden in 2016 zou voortduren. Dit resulteerde onder meer in Haenens boek Sage filosofie uit 2012. Deze ‘sages’ zijn wijzen die hun leer via leerlingen verspreiden. Hiertoe behoort ook Bokar waaraan […]

Kan Lego denken?

Tjeerd van de Laar heeft de leukste inleiding in de filosofie geschreven. Dat beweert althans de ondertitel van het boekje Kan Lego denken. Nu ken ik niet alle inleidingen in de filosofie en kan daarom deze claim niet controleren, maar feit is dat deze inleiding leuk is. Van de Laar schrijft vlot in toegankelijke taal, geeft veel goed uitgewerkte voorbeelden in zijn uitleg, is creatief en houdt zijn lijn goed vast. Hij richt zich in […]

Bijbel en evolutie: verrassende ontdekkingen

Welke ruimte geeft de Bijbel aan de evolutietheorie? Dat is de vraag die Henk Geertsema in zijn recent verschenen boek Bijbel en evolutie probeert te beantwoorden. In dit artikel schetst hij enkele ontdekkingen die hij tijdens zijn onderzoek heeft gedaan. Hij concludeert dat de Bijbel verrassende ruimte biedt voor de evolutietheorie. Recent zijn er verschillende boeken verschenen die willen laten zien dat er geen spanning hoeft te zijn tussen het christelijk geloof en de evolutietheorie. […]

Ruimte gevraagd voor de evolutietheorie

De verhouding tussen Bijbel en evolutie blijft de gemoederen bezighouden. Velen ervaren een tegenstelling, vooral wanneer de Bijbel op een traditionele manier gelezen wordt. Er zijn echter ook publicaties waarin christenen pleiten voor een andere manier van lezen en tot de conclusie komen dat een verbinding tussen Bijbel en evolutiedenken mogelijk is. Het boek van Henk Geertsema behoort tot de laatste categorie. Hij ziet een verrassende ruimte voor christenen om het gangbare beeld van de […]

Leerzaam, inspirerend – en eigenzinnig: Henk Geertsema over Bijbel en evolutie

Gijsbert van den Brink

Prof. Henk Geertsema schreef met Bijbel en evolutie een indrukwekkend boek. Het behelst een integere zoektocht naar de bedoeling van de Bijbel in relatie tot de oorsprongsvragen. Het is voor een filosoof ook een opvallend gelovig boek. In een Epiloog biedt Geertsema zelfs nog een mooi persoonlijk geloofsgetuigenis. Maar de eerbied voor de Schrift is voortdurend voelbaar. Geertsema is behalve filosoof dan ook theoloog en heeft zich blijkens zijn verantwoording ook goed in de theologische […]

De verloren zoon van de geesteswetenschap

Joost Hengstmengel

De voor sommigen wonderlijke combinatie van economie en theologie is terug van weggeweest. Hun relatie wordt wereldwijd doordacht op verschillende daartoe ingestelde leerstoelen, onder meer in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. Aan dezelfde universiteit werd enkele jaren geleden het Erasmus Economics & Theology Institute opgericht (waar ook de recensent werkzaam is). Twee medewerkers van dit instituut, Lans Bovenberg in zijn hoedanigheid van hoogleraar relationele economie, waarden en leiderschap en Paul van Geest als hoogleraar theologie […]

Protestantse deugdethiek: ouder en actueler dan gedacht

Gert van den Brink

Deugdethiek is in. Rooms-katholieke theologen hebben er altijd al in geloofd, maar de postmoderne levenskunst sluit er tegenwoordig ook graag bij aan. Pieter Vos schreef met Longing for the Good Life een uitstekende studie over de relatie tussen protestantisme en deugdethiek in verleden en heden. Gert van den Brink bespreekt het boek. Van Pieter Vos wist ik wel zo ongeveer waarmee hij zich bezig houdt: deugdethiek in de gereformeerde theologie. Wat verwachtte ik van het […]

Met het werk naar de kerk

In onze tijd is volop aandacht voor het verbinden van geloof en werk. Wie daar een beetje oog voor krijgt ontwaart een veelheid aan boeken, websites, platforms en onderzoeksgroepen die christenen willen vormen om christen te zijn op hun werk. Denk bijvoorbeeld aan ForumC, de RMU, christelijke hogescholen en heel recent de cursus ‘Kroon op je werk’ met een gelijknamige website. Ook in het lectoraat waaraan ik verbonden ben, staat het christelijk geloof als inspiratiebron […]

De kosmische komedie

In februari 2021 verscheen het boek De kosmische komedie. In dit boek vertelt Frank Westerman, journalist en schrijver, dat hij al jong gefascineerd was door de ongekende hogere regionen: hemelsferen, de zon, de planeten, de sterren, het hele universum. Henk van der Werf laat zien waarom dit boek het lezen waard is. De titel van Westermans boek is een speels knipoogje naar het meesterwerk van de Italiaanse dichter Alighieri Dante (1265-1321) Divina Commedia ofwel De […]

Een ambachtsman legt de lat nooit te hoog

Hoe Van Putten het maakbaarheidsdenken in politiek en bestuur wil doorbreken Onze huidige bestuurscultuur wordt gedomineerd door technocratische beheersing en voortgestuwd door het ideaal van maakbaarheid. De lat komt hoger en hoger te liggen. Gerdien Rots bespreekt de poging die Robert van Putten in zijn dissertatie doet om het doorgeslagen maakbaarheidsdenken te doorbreken met de deugdethiek. De bestuurder moet veranderen van sociaal ingenieur in ambachtsman. Tien managers uit het bedrijfsleven staan in twee rijen van […]