Eindtijddenken

In zijn boek Berichten uit het Feniksnest – Eindtijd of wedergeboorte gaat scheikundige, filosoof en schrijver André Klukhuhn in op het eindtijddenken van het Fin de Millénaire, de tweede millenniumwende in onze jaartelling. Ook de eerste rond het jaar 1000 riep de nodige eindtijdvisioenen op. Toen stonden die nog helemaal in het teken van de religieuze voorstellingswereld van die tijd. Nu zijn het vooral de seculiere eindtijdvisioenen die overheersen. Het referentiepunt van dit boek is […]

Kunst en religie bij Vincent van Gogh

Klaas van der Zwaag

Vincent van Gogh was een sociaal én religieus bewogen kunstenaar. Henk de Jong laat zien hoe het werk van Thomas à Kempis, De navolging van Christus, zijn doorwerking heeft in de schilderijen van Van Gogh. Van Gogh voelde zich niet alleen door het boek aangesproken, maar heeft ook in letterlijke zin aan de roep tot navolgen van Christus gehoor willen geven. Van Gogh heeft eens gezegd dat hij naast de Bijbel slechts twee boeken nodig […]

Filosofie en religie als elkaars vijand

Klaas van der Zwaag

Een tegendraads geluid in de filosofie. De auteur, hispanoloog en historicus, betoogt dat het christendom geen rol meer speelt in universitaire vakgroepen en aanverwante kringen. Filosofie gaat niet meer over de grote metafysische vragen. Universiteiten zijn als bomen waarvan de stam en de wortels niet meer worden gekend. Het gevolg is een toenemende vertakking in steeds kleinere specialismen. Men weet steeds meer over steeds minder. “Men is verdwaald in de twijgen en bladeren. We zien […]

Een vonk van menselijkheid

Klaas van der Zwaag

Theo Witvliet vraagt aandacht voor de relevantie van Martin Bubers denken voor het humanisme, met name op het punt van werkelijke ontmoeting tussen mensen onderling en tussen mens en God. Volgens Buber heeft het moderne besef van eenzaamheid de menselijke existentie tot probleem gemaakt. Volgens de Joodse denker kan de mens als individu nooit tot zichzelf komen zonder de ander. De oerzonde van alle religies is de scheiding tussen leven in de wereld en leven […]

Christelijk geloof niet minder redelijk dan seculier geloof

Klaas van der Zwaag

Bij je volle verstand is een apologetisch werk zoals we dat van Keller gewend zijn. De gepensioneerde predikant uit New York argumenteert vooral vanuit de redelijkheid van het geloof. Hij wil laten zien dat het christendom in alle opzichten het meest zinvolle leven biedt – emotioneel, cultureel en rationeel. Zinvol leven betekent dat je een doel hebt in je leven en de zekerheid dat je leven ertoe doet omdat je een doel dient dat boven […]

God en geld

Jan Prij schreef een boek over de verhouding tussen religie, politiek en economie. Hij wil duidelijk stelling nemen tegen het ‘Trumpvirus’. Daarbij gebruikt hij de mythe van Hermes, als boodschapper van de goden, als rode draad in zijn verhaal. Het gaat over de hermeneutiek. Hij bespreekt boeiende alternatieve figuren die de hemel met de aarde weten te verbinden: Moeder Teresa (‘Een heilige met rafelrandjes’), Martin Luther King (‘Onruststoker voor de gevestigde politieke orde’) en Fjodor […]

Boekbespreking 'Een sc'hoone tand bederft niet

Een schoone tand bederft niet

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Ivoren Kruis, de vereniging voor tandheelkundige voorlichting, schreef Huib Kalsbeek een lijvig boekwerk over de geschiedenis van die vereniging. Hij deed er zes jaar over. “Ik heb gemerkt hoe hachelijk het is om recente geschiedenis te beschrijven. Er spelen allerlei zakelijke en persoonlijke belangen een rol. Ik wilde gewoon alles opschrijven wat gebeurd is. Ook wat er fout ging. Ik ben zelf bijvoorbeeld bestuurslid geweest en juist […]

Boekbespreking 'Wat is de mens? Adam, Alien of aap?'

Wat is de mens? Adam, Alien of aap?

De auteur, emeritus professor materiaalkunde in Londen, ging in zijn vorige boek Wie heeft God gemaakt in op de aloude vraag waar God vandaan komt. In zijn nieuwe boek gaat hij op zoek naar waar de mens vandaan komt. Hij gaat de strijd aan met wetenschappers als Hawking, Mlodinow en Rees. Een drietal onderwerpen passeren de revue. De mens en het universum In het eerste deel gaat hij uitgebreid in op de fijnafstemming van het […]

Boekbesprekingen, 'Spirituele eenheid van hoofd, hart en handen'

Spirituele eenheid van hoofd, hart en handen

Klaas van der Zwaag

Over spiritualiteit is al veel geschreven, maar handboeken vanuit het perspectief van de Bijbel én de gecombineerde disciplines van theologie, filosofie en psychologie zijn er niet veel. Ton Verleg zet een veelzijdig standaardwerk neer dat theoretische en praktische geloofsbeschouwingen moeiteloos verenigt. De mens is ten diepste een eenheid en hij is geroepen om God te verheerlijken als een trouwe discipel, zo is zijn hoofdstelling. Ton Verleg (59) is in het dagelijks leven rijksambtenaar in Den […]

Boekbespreking 'Aurelius Augustinus, Brood om van te leven; Verhandelingen 24 – 54 over het Johannesevangelie, Eindhoven, 2017'

Brood om van te leven

Dit boek bevat het tweede deel (van drie) dat Augustinus geschreven heeft over het Johannesevangelie. Het betreft een vers-voor-verscommentaar. De uitgave biedt een heldere inleiding door de vertalers in de zeven verschillende christelijke stromingen waarmee Augustinus in dit boek in discussie gaat. Dat zijn de arianen, de photinianen, de sabellianen, de patripassianen, de manicheeërs, de macrionieten en de appolinaristen. Sommigen benoemt hij kort, met anderen gaat uitvoerig in debat. Als het over wonderen gaat geeft […]