“Ik ben van nature een optimist en vind eigenlijk dat optimisme een morele plicht is”

Jan van der Stoep en Joost Hengstmengel

Jan van der Stoep en Joost Hengstmengel Hij schreef over ogenschijnlijk losstaande onderwerpen als vlees eten, Paaseiland en Nederlandse afgescheidenen overzee. Toch horen ze in het denken van prof. dr. Jan Boersema helemaal bij elkaar. Emeritus hoogleraar grondslagen van de milieuwetenschappen is hij aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen duurzaamheid, natuur, cultuur en religie. Soφie sprak met Boersema over deze thema’s in zijn met boekenkasten gevulde werkkamer in het […]

Augustinus als tijdgenoot. Een gesprek tussen twee theoloog-economen

Teunis Brand en Joost Hengstmengel

Teunis Brand en Joost Hengstmengel  Voor sommigen is Augustinus een bisschop uit lang vervlogen tijden. Voor anderen is hij als psycholoog en econoom avant la lettre een gespreksgenoot in hedendaagse discussies. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar theologie en economisch denken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Wilco de Vries, promovendus aan de Duke University Divinity School, behoren tot de laatste categorie. Soφie bracht ze samen voor een tweegesprek […]

Augustinus als gids voor het goede leven. In gesprek met filosoof Jamie Smith

Wilco de Vries

Wilco de Vries   Weinig filosofen verkopen meer dan een half miljoen boeken, maar Jamie Smith is zo’n filosoof. Hoogleraar filosofie aan Calvin University in Grand Rapids, hoofdredacteur van Image, een magazine over kunst en geloof, en auteur van On the Road with Saint Augustine, Smith is een man met veel gezichten en evenveel talenten. Wilco de Vries interviewde Smith over Augustinus en Dooyeweerd, en vraagt advies voor de revitalisering van christelijke filosofie in Nederland.   U […]

Interview met Jan Hoogland

Op 1 april 1997, inmiddels ruim 25 jaar geleden, werd Jan Hoogland benoemd tot bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Reden genoeg om deze jubilaris en voormalig hoofdredacteur van Soφie aan het woord te laten. In dit gesprek met Jan van der Stoep en Teunis Brand blikt hij terug op de afgelopen decennia, op persoonlijk en maatschappelijk vlak. Kun je iets vertellen over je kennismaking met christelijke filosofie? “Mijn aanraking met christelijke filosofie […]

“Beperk je filosofische horizon niet tot Descartes en wat daarna komt” – In gesprek met Rudi te Velde

Rudi te Velde (1957) is filosoof onder de theologen. Hij doceert wijsbegeerte aan de faculteit katholieke theologie van de Universiteit van Tilburg en werd enkele jaren geleden benoemd tot bijzonder hoogleraar om de wijsbegeerte van Thomas van Aquino te bestuderen. Geert Jan Spijker en Joost Hengstmengel interviewden hem in het Utrechtse Sint Bonifaciushuis, tot 1898 de woning van de aartsbisschop van Utrecht, tegenwoordig een dependance van de Tilburg School of Catholic Theology. Ze vroegen Te […]

Interview met Gerrrit Glas: ‘Een emotie kan iets fundamenteels van ons bestaan onthullen’

Gerrit Glas (1954) werd op 1 januari 1992 benoemd tot hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Van de verschillende leerstoelen die hij sindsdien heeft bezet, heeft hij er momenteel – bijna 30 jaar later – nog één over: de Dooyeweerd-leerstoel aan de VU. Teunis Brand sprak hem over zijn fascinatie voor emoties, de relevantie van Dooyeweerds filosofie, de complexiteit van de hedendaagse gezondheidszorg en … gras maaien. Sinds maart 2021 woont Gerrit Glas in […]

Interview met Henri Krop

Joost Hengstmengel

Henri Krop nam kort geleden afscheid als bijzonder hoogleraar Spinoza-studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Drieëndertig jaar was hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte, waar hij doceerde over en onderzoek deed naar de geschiedenis van de filosofie. Krop geldt als een van de belangrijkste Spinoza-kenners van ons land. Joost Hengstmengel sprak hem over zijn gang door de filosofie, zijn voorliefde voor Spinoza en zijn kijk op christelijke filosofie. Uw grootvader Frederik Johan Krop was […]

Renée van Riessen – Op zoek naar humaniteit en transcendentie in de filosofie

Op een mooie vrijdagochtend in juni bracht Teunis Brand een bezoek aan prof. dr. Renée van Riessen, een kleine week na de conferentie die in het teken stond van haar afscheid als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Universiteit Leiden, een functie die ze vervulde van 2011 tot 2020. Hij sprak haar over haar achtergrond, kennismaking met filosofie, inspiratiebronnen en de rode draden die door haar werk lopen. Ik heb een keer een mooie podcast […]

Betekenis als het hart van de filosofie – Interview met Paul van Tongeren

Sinds april 2021 is Paul van Tongeren Denker des Vaderlands. Hij wil in die functie zijn liefde voor de filosofie delen met een zo groot mogelijk publiek. Teunis Brand ging bij hem langs in Nijmegen en sprak hem over zijn visie op publieksfilosofie, ‘betekenis’ als kernwoord van de filosofie en de verhouding tussen filosofie en religie. Paul van Tongeren is al even met emeritaat. In december 2015 hield hij zijn afscheidscollege over dankbaarheid. Hij was […]

Comenius droomde over harmonie en vrede in een verscheurde wereld

Klaas van der Zwaag

Hij was een van de grootste geleerden in Europa: Jan Amos Comenius (1592-1670). Een opgejaagde vluchteling uit Tsjechië die als universeel geleerde naam maakte met zijn diepzinnige ‘pansofie’, een filosofische bespiegeling over de eenheid van wetenschappen en van de werkelijkheid. “Hij was een oprechte gelovige voor wie het leven soms pikzwart was door de vervolgingen. Hij beleefde zijn tijd als eindtijd”, zegt politiek filosoof Henk Woldring.   Woldring (77) is emeritus hoogleraar politieke filosofie aan […]