Wie ben ik en wat doe ik hier? In gesprek met Jos de Mul

Joost Hengstmengel, Geert Jan Spijker

Hij was 30 jaar lang hoogleraar wijsgerige antropologie, de filosofische discipline die zich bezighoudt met de vraag naar het wezen van de mens. Mei jl. hield hij zijn afscheidsrede over de plaats van de mens in het ‘Symbioceen’, het tijdperk waarin natuur, cultuur en techniek in talloze symbiotische relaties verstrengeld geraken. Tijdschrift Soφie sprak emeritus professor Jos de Mul over zijn leven en werk. En waar De Mul aan het woord is, spreekt hij al […]

“Mijn denken begint vaak bij verbazing over woorden.” In gesprek met prof. dr. René van Woudenberg

Suzan Sierksma en Geert Jan Spijker

Hoogleraar kentheorie en metafysica René van Woudenberg houdt zich al lange tijd bezig met de notie van betekenis. Wanneer zeggen we van iets dat het betekenis heeft? Vanuit de analytische filosofie probeert hij de echt interessante vragen op tafel te leggen. Suzan Sierksma en Geert Jan Spijker spraken met hem over de kracht van taal, de reikwijdte van common sense, poëzie en het spreken over God. Wat heeft Van Woudenberg met taal? Ik ben altijd […]

Woede en het kleine goede. In gesprek met psychiater Dirk De Wachter

Wilco de Vries, Suzanne van Bart en David Overeem

Een van de kenmerken van borderline is moeite om ongepaste intense woede te beheersen. In 2012 moest Dirk de Wachter nog wat zoeken naar illustraties om aan de hand van dit kenmerk onze tijd als borderline times te kwalificeren. In 2023 heeft hij voorbeelden te over. Soφie gaat in gesprek met de Wachter over woede, borderline en het doen van het kleine goede. Voor de enkele lezer die u niet kent: Wie is Dirk De […]

Ruimte voor het raadselachtige. In gesprek met Arjan Plaisier

Suzan Sierksma en Geert Jan Spijker

Arjan Plaisier wilde aanvankelijk naar een technische universiteit, maar het leven liep anders. Hij ging theologie studeren, werd dominee en later ook scriba van de PKN. De filosofie is voor hem altijd belangrijk geweest, niet in de laatste plaats in de figuur van Pascal, op wiens werk hij promoveerde. We gingen in gesprek over de Franse denker en over de levensveranderende ontmoeting die hij met hem had als student.  Hoe komt het dat Pascal voor […]

“De popcultuur heeft de kerk vervangen in onze samenleving.” In gesprek met prof. dr. Henri Beunders

Geert Jan Spijker en Jan van der Stoep

Valt er over popmuziek en de popcultuur serieus te filosoferen? Een inspirerend gesprek met professor Henri Beunders leert van wel. Beunders is liefhebber en kenner. Zijn eerste publicatie verscheen in de Hi-Ha-Hitweek, toen hij als dertienjarige jongen een briefje stuurde naar het fameuze popblad om stickers te vragen voor zijn padvindersclub. Dat was in 1966. Later was hij jarenlang hoogleraar maatschappijgeschiedenis met speciale aandacht voor populaire cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een gesprek over […]

“Angst is een grotere drijfveer dan agressie.” In gesprek met dr. Paul Schuurman

Joost Hengstmengel

Hij geldt als dé kenner in Nederland van het werk van John Locke. Zo redigeerde hij twee handboeken over de Engelse filosoof en zette hij The Digital Locke Project op. Later in zijn loopbaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam stortte hij zich op het thema filosofie en oorlog. Eind 2022 ging universitair hoofddocent geschiedenis van de filosofie Paul Schuurman met pensioen. Soφie interviewde hem op de dag van zijn afscheid. Vanwaar die omslag van die […]

“Ik ben van nature een optimist en vind eigenlijk dat optimisme een morele plicht is”

Jan van der Stoep en Joost Hengstmengel

Jan van der Stoep en Joost Hengstmengel Hij schreef over ogenschijnlijk losstaande onderwerpen als vlees eten, Paaseiland en Nederlandse afgescheidenen overzee. Toch horen ze in het denken van prof. dr. Jan Boersema helemaal bij elkaar. Emeritus hoogleraar grondslagen van de milieuwetenschappen is hij aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen duurzaamheid, natuur, cultuur en religie. Soφie sprak met Boersema over deze thema’s in zijn met boekenkasten gevulde werkkamer in het […]

Augustinus als tijdgenoot. Een gesprek tussen twee theoloog-economen

Teunis Brand en Joost Hengstmengel

Teunis Brand en Joost Hengstmengel  Voor sommigen is Augustinus een bisschop uit lang vervlogen tijden. Voor anderen is hij als psycholoog en econoom avant la lettre een gespreksgenoot in hedendaagse discussies. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar theologie en economisch denken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Wilco de Vries, promovendus aan de Duke University Divinity School, behoren tot de laatste categorie. Soφie bracht ze samen voor een tweegesprek […]

Augustinus als gids voor het goede leven. In gesprek met filosoof Jamie Smith

Wilco de Vries

Wilco de Vries   Weinig filosofen verkopen meer dan een half miljoen boeken, maar Jamie Smith is zo’n filosoof. Hoogleraar filosofie aan Calvin University in Grand Rapids, hoofdredacteur van Image, een magazine over kunst en geloof, en auteur van On the Road with Saint Augustine, Smith is een man met veel gezichten en evenveel talenten. Wilco de Vries interviewde Smith over Augustinus en Dooyeweerd, en vraagt advies voor de revitalisering van christelijke filosofie in Nederland.   U […]

Interview met Jan Hoogland

Op 1 april 1997, inmiddels ruim 25 jaar geleden, werd Jan Hoogland benoemd tot bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Reden genoeg om deze jubilaris en voormalig hoofdredacteur van Soφie aan het woord te laten. In dit gesprek met Jan van der Stoep en Teunis Brand blikt hij terug op de afgelopen decennia, op persoonlijk en maatschappelijk vlak. Kun je iets vertellen over je kennismaking met christelijke filosofie? “Mijn aanraking met christelijke filosofie […]