Comenius droomde over harmonie en vrede in een verscheurde wereld

Klaas van der Zwaag

Hij was een van de grootste geleerden in Europa: Jan Amos Comenius (1592-1670). Een opgejaagde vluchteling uit Tsjechië die als universeel geleerde naam maakte met zijn diepzinnige ‘pansofie’, een filosofische bespiegeling over de eenheid van wetenschappen en van de werkelijkheid. “Hij was een oprechte gelovige voor wie het leven soms pikzwart was door de vervolgingen. Hij beleefde zijn tijd als eindtijd”, zegt politiek filosoof Henk Woldring.   Woldring (77) is emeritus hoogleraar politieke filosofie aan […]

Marius Buiting – De coronacrisis is een waardencrisis

Aart Deddens en Jan Hoogland

Marius Buiting is een fijnproever. Een cliché zul je niet gauw uit zijn mond horen. Van veel woorden kent hij de oorsprong en de etymologische varianten. ‘Bedoeling’ en ‘bestemming’ zijn zulke woorden. Als we hem aan het eind van het gesprek vragen naar zijn reflectie op de ‘bedoeling’ van zijn eigen leven, antwoordt hij: “Dat komt ons niet toe om te begrijpen. Mysterie houdt het leven mooi. Wat is de zin van de dingen? Ik […]

De uitverkiezingsleer is de doordenking van de genade

Je kunt door allerlei ondergrenzen zijn gegaan en door allerlei vloeren zijn gezakt, maar de genade is een basis waar je eeuwig op kunt staan. Dat is volgens theoloog William den Boer, die op de theoloog Arminius promoveerde, en Dolf te Velde, expert op het gebied van middeleeuwse theologie, de boodschap van de Dordtse Leerregels. Voor hen vormen die leerregels een verrijking van de confessie.   Dit nummer van Soφie gaat voor een deel over […]

De boodschap van Dordt is missionair

Klaas van der Zwaag

De boodschap van de synode van Dordrecht was een positieve verkondiging van het evangelie met een sterke missionaire spits, aldus Richard Mouw. “God belooft een nieuw begin. En zijn genade heeft een grotere reikwijdte dan wij denken te kunnen bepalen.”   De Amerikaanse theoloog en filosoof Richard Mouw was eind vorig jaar in Dordrecht en verzorgde toen de slotlezing tijdens een internationaal congres over de Dordtse synode. Hij beklemtoonde daarbij het internationale en oecumenische karakter […]

Dordt is zinvol compromis, maar we moeten nu verder

Klaas van der Zwaag

De uitspraken van de Dordtse synode over het menselijk heil vormen een zinvol compromis, vinden prof. dr. W.H.Th. Moehn en prof. dr. W.J. Ouweneel. Beide hoogleraren – de een reformatorisch, de ander evangelisch – stellen dat de huidige tijd wel andere accenten vraagt.   De periode rond de Synode van Dordrecht (1618-1619) was een zeer verwarrende, met veel belangen die door elkaar liepen, kerkelijk en politiek, stelt prof. Moehn, hoogleraar namens de Gereformeerde Bond binnen […]

Kierkegaards pleidooi voor authentieke christenen

Klaas van der Zwaag

De Deense denker Søren Kierkegaard (1813-1855) was zijn tijd ver vooruit in zijn beschrijving van de angst als wezenskenmerk van het menselijk bestaan. Zijn hart klopt echter in zijn zoektocht rond de kernvraag van menselijk leven: hoe word ik een christen? Hij waarschuwt ons voor een kerk die een gevestigde orde wordt en zo verstart, aldus Kierkegaard-vertalers Andries Visser en Lineke Buijs. Een wonderlijke ontmoeting in een noordelijke uithoek van Groningen, dichtbij de Waddenzee. Ulrum […]

Pieter Vos – De pacifistische stem moet op de achtergrond blijven klinken

In het thema oorlog zit een grensoverschrijding. Het is iets wat voorbij de ethiek lijkt te gaan. Toch gaat Pieter Vos de strijd aan met dit thema, zonder pasklare antwoorden. Met een pacifistische stem op de achtergrond die volgens hem moet blijven klinken, bij alle dilemma’s die in de oorlogspraktijk aan de orde zijn. Per 1 januari jl. is hij bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht aan de PThU in Groningen.   Gefeliciteerd […]

Hans Peter Benschop – De vrolijke plicht tot nieuwsgierigheid

Ruth en Aart Deddens

Het woord ‘plicht’ ligt hem na aan het hart, meer dan het woord ‘liefde’. Tegelijkertijd heeft hij voor in principe álle woorden weer een passionele liefde. Hij vindt niets mooier dan het historisch woordenboek! Cynisme is zijn grootste vijand. Tegenover het cynisme de vrolijkheid! En tegenover de waan van de dag, de nieuwsgierigheid. De areligieuze Hans Peter Benschop is een vat vol verrassende tegenstrijdigheden. Hij promoveerde bij de atheïst Herman Philipse op zijn idool Berkeley, […]

Huib Kalsbeek

Huib Kalsbeek: Het ongeloof is me overkomen

Interesse voor filosofie werd Huib Kalsbeek (80) met de paplepel ingegoten. Zijn vader, Leendert Kalsbeek, schreef de populaire inleiding op het werk van de filosoof Herman Dooyeweerd, De Wijsbegeerte der Wetsidee; proeve van een christelijke filosofie, die hele generaties studenten (waaronder die van mij) vertrouwd maakte met het neocalvinisme. Tijdens zijn studie Tandheelkunde verloor Huib Kalsbeek zijn geloof. Zijn interesse echter voor filosofie en het respect voor zijn christelijke opvoeding bleven. Zo kan het dat […]

Susan Neiman

Kant als wapen tegen Trump, cynisme, populisme en relativisme – Interview met Susan Neiman

Aart Deddens en Jan Hoogland

De verkiezing van Trump in het najaar van 2016 was voor Susan Neiman the limit. Ze vroeg direct het Duitse staatsburgerschap aan. Een jaar later interviewen we de Amerikaans-Joodse filosofe, wanneer ze haar Duitse paspoort voor het eerst op zak heeft. Een week eerder kreeg ze het uit handen van de burgemeester van Berlijn. Opgetogen vertelt ze over de trots die ze daarbij voelt. Voor de presentatie van haar boek Verzet en rede in tijden […]