Augustinus als tijdgenoot. Een gesprek tussen twee theoloog-economen

Teunis Brand en Joost Hengstmengel  Voor sommigen is Augustinus een bisschop uit lang vervlogen tijden. Voor anderen is hij als psycholoog en econoom avant la lettre een gespreksgenoot in hedendaagse discussies. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar theologie en economisch denken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Wilco de Vries, promovendus aan de Duke University Divinity School, behoren tot de laatste categorie. Soφie bracht ze samen voor een tweegesprek over de blijvende relevantie van Augustinus’ denken. Teunis en Joost zwengelden het gesprek aan met de vraag: hoe zijn jullie eigenlijk met Augustinus in aanraking gekomen?  Van Geest: Ik ben nu 56. Dat is niet oud, maar je kunt al wel voor een deel terugkijken

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.