Hans Boutellier

Het slachtoffer grijpt de macht en neemt wraak – Interview met Hans Boutellier

Aart Deddens en Jan Hoogland

In de jaren negentig verheugde Hans Boutellier zich nog over de ontdekking van de slachtoffermoraal. In een tijd waarin alles gerelativeerd werd, was er tenminste één ding waarover we het eens waren: slachtoffers moet je beschermen. Maar nu grijpt het slachtoffer de macht, en maakt zich meester van de wraak. Een verontrustend perspectief. We zijn bij je terechtgekomen omdat we een verband zien tussen slachtofferschap en populisme. Jij bent in 1993 gepromoveerd op de studie […]

Kars Veling

Begrippen berusten op analogieën – Interview met Kars Veling

Kars Veling is logicus, maar dat is niet waarmee hij naam en faam verwierf. Veel meer is hij bekend als voorvechter van de democratische rechtsstaat. Zit dat verschil vast op interesse, zoals Jeroen de Ridder zou zeggen – de een houdt van logica en de ander van democratie? Nee. Bij Kars Veling is het een kwestie van ‘op je weg komen’. Hij heeft ervaren dat zinvolle dingen die dichtbij komen hem vanzelf gaan boeien. Overigens […]

Illustratie, Waarden van water op basis van de WdW - Interview met Roel Valkman

Waarden van water op basis van de WdW – Interview met Roel Valkman

Pieter Lems en Roel Valkman deden voor een ingenieursbureau een onderzoek naar de waarden van water. In hun onderzoek combineerden zij de aspectenleer van Dooyeweerds Wijsbegeerte der Wetsidee met de complexiteitstheorie. In 2004 publiceerden zij daarover en presenteerden zij hun ideeën op het internationale congres voor stedelijk waterbeheer, Novatech. Zo ging Dooyeweerd de hele wereld over, en wel in de vorm van een tool voor waterbeheerders. In dit artikel enkele hoofdgedachten uit hun onderzoek, na […]

Nicholas Wolterstorff

Het gaat om het floreren van de persoon en de gemeenschap – Interview met prof. Nicholas Wolterstorff

Bart Cusveller en Aart Deddens

Shalom en gerechtigheid vormen volgens Nicholas Wolterstorff Gods ultieme doel met de mensheid. Ze hebben een persoonlijke en een gemeenschappelijke component. Gerechtigheid wordt vaak in negatieve zin gebruikt. Het gaat dan om het herstellen van een evenwicht, om vergelding, om het compenseren van de armen, het helpen van kwetsbaren, het verheffen van niet-opgeleiden. U legt de nadruk op het positieve: op tributie in plaats van retributie. Dat klinkt niet vertrouwd. Handelen in het kader van […]