Illustratie, Waarden van water op basis van de WdW - Interview met Roel Valkman

Waarden van water op basis van de WdW – Interview met Roel Valkman

Pieter Lems en Roel Valkman deden voor een ingenieursbureau een onderzoek naar de waarden van water. In hun onderzoek combineerden zij de aspectenleer van Dooyeweerds Wijsbegeerte der Wetsidee met de complexiteitstheorie. In 2004 publiceerden zij daarover en presenteerden zij hun ideeën op het internationale congres voor stedelijk waterbeheer, Novatech. Zo ging Dooyeweerd de hele wereld over, en wel in de vorm van een tool voor waterbeheerders. In dit artikel enkele hoofdgedachten uit hun onderzoek, na […]

Nicholas Wolterstorff

Het gaat om het floreren van de persoon en de gemeenschap – Interview met prof. Nicholas Wolterstorff

Bart Cusveller en Aart Deddens

Shalom en gerechtigheid vormen volgens Nicholas Wolterstorff Gods ultieme doel met de mensheid. Ze hebben een persoonlijke en een gemeenschappelijke component. Gerechtigheid wordt vaak in negatieve zin gebruikt. Het gaat dan om het herstellen van een evenwicht, om vergelding, om het compenseren van de armen, het helpen van kwetsbaren, het verheffen van niet-opgeleiden. U legt de nadruk op het positieve: op tributie in plaats van retributie. Dat klinkt niet vertrouwd. Handelen in het kader van […]