Wie maakt er zin?

In ‘(Anti)these’ reageren een of twee auteurs op een stelling. Deze keer reageert Richard Steenvoorde op de stelling: “Zingeving is zowel een scheppende kracht als een destructieve macht”. Steenvoorde bespreekt de bijdrage van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben aan dit debat. Agamben is kritisch over de manier waarop zingeving een onderscheid aanbrengt in de kosmos. Hij vraagt zich af in hoeverre zingeving een politiek mechanisme wordt dat voorbijgaat aan de unieke waardigheid van de mens en van de schepping. In de prolegomena van zijn magnus opus De wijsbegeerte der wetsidee betoogt Herman Dooyeweerd dat zin een transcendente, religieuze, grondslag heeft: “zin is het zijn van alle creatuurlijk zijnden.” Dat wij bestaan heeft zin, omdat er een Schepper is die het

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.