Zin maken

Tabitha Moes

Wie herkent zich in het volgende scenario: je zat vrolijk te kleuren, met barbies te spelen of te knutselen en dan stond een van je ouders opeens in de kamer. Je voelde de bui al hangen: of je je kamer even wilde opruimen. “Maar ik heb er geen zin in…,” verklaarde je dan met een pruilmondje, hopend op een barmhartig respons. Toch was het antwoord waarschijnlijk: “Dan maak je maar zin!” en dan was de […]

Zoeken naar mijn ‘authentieke zelf’ – waarom word ik daar zo moe van? Over het authenticiteitsideaal in een neoliberale cultuur

Hoe vind jij je authentieke zelf? Hoe blijf je dicht bij jezelf? Leef je in overeenstemming met wie je diep van binnen bent? Maak je keuzes omdat ze in lijn liggen met je eigen gevoelens en dromen, waarden en behoeften? Of leef je als een ‘aangepaste versie’ van jezelf omdat je je laat bepalen door de buitenwereld? In dit artikel gaat Robert Doornenbal op zoek naar het antwoord op de vraag of en hoe het […]

Wie maakt er zin?

Richard Steenvoorde

In ‘(Anti)these’ reageren een of twee auteurs op een stelling. Deze keer reageert Richard Steenvoorde op de stelling: “Zingeving is zowel een scheppende kracht als een destructieve macht”. Steenvoorde bespreekt de bijdrage van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben aan dit debat. Agamben is kritisch over de manier waarop zingeving een onderscheid aanbrengt in de kosmos. Hij vraagt zich af in hoeverre zingeving een politiek mechanisme wordt dat voorbijgaat aan de unieke waardigheid van de mens […]

Zinvol leidinggeven: het meesterschap van de rechterhersenhelft in de wereld van economie en techniek

“Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen,” stelde Peter Drucker. Dit roept de vraag op: wat zijn die ‘goede dingen’? Welke handelingen hebben zin en welke zijn zinloos? Bovendien, wat is het verband tussen zingeving en leiderschap in een hoogtechnologische, marktgedreven wereld? In het licht van ecologische uitdagingen en de opkomst van de nieuwe economie moeten leidinggevenden nieuwe vaardigheden ontwikkelen, stelt Patrick Nullens. Wijsheid wordt een essentiële competentie voor leidinggevenden. […]

Zin in werk. Over afstemming binnen professionele praktijken.

Heeft werken zin? Dat is niet vanzelfsprekend. Werk kan ervaren worden als verplichtend, zonder dat je er veel vreugde aan beleeft. Je kunt ook teveel betekenis aan je werk hechten en daardoor slaaf worden van je werk. Om een gezonde relatie met ons werk te ontwikkelen is afstemming nodig, zegt Jan van der Stoep. Je moet goed afstemmen op wat belangrijk is in je vak, op waarden die je in beweging zetten en op de […]

“Je wordt niet als mens geboren, je wordt als mens gevormd” Interview met Joep Dohmen

Geert Jan Spijker en Jan van der Stoep

In ‘Mensbeeld’ wordt een spraakmakende denker geïnterviewd. Deze keer: Joep Dohmen. Hij was medeoprichter van het Filosofie Magazine in de jaren negentig en bezon zich in het verlengde van Foucault en Nietzsche, maar ook van Griekse en christelijke denkers op de grote vragen rond de kunst van het leven. In zijn laatste, vuistdikke boek Iemand zijn bracht hij alles samen. In gesprek met ‘misschien wel een van de laatste humanisten’. Wat is filosofie volgens u? […]

Zin en zinloosheid in Nietzsches Aldus sprak Zarathoestra

Paul van Tongeren

In ‘Klassieker’ wordt de achtergrond, inhoud en relevantie van een klassieke tekst belicht. Deze keer Aldus sprak Zarathoestra van Friedrich Nietzsche. Het boek dat Nietzsche zelf als zijn hoofdwerk beschouwde, bevat zowel een diagnose van de zincrisis van onze tijd, als een antwoord daarop. Paul van Tongeren belicht het eerste aan de hand van wat Zarathoestra expliciet zegt over de übermensch als de zin van de aarde. Het tweede bespreekt hij vanuit Nietzsches ervaring van […]

Zin volgens Herman Dooyeweerd

Gerrit Glas

In ‘Grondmotief’ wordt een kernbegrip uit de reformatorische wijsbegeerte of theologie uitgediept en geactualiseerd. Deze keer het begrip ‘zin’ in het denken van Herman Dooyeweerd. Betekenis, waarde, zin. Het zijn grote woorden, ook voor een filosoof. Wat maakt dat iets zin heeft? In onze tijd zijn we geneigd zin te ontlenen aan onszelf. We hechten waarde aan mensen met wie we ons verbonden voelen, aan dingen die we tot stand brengen, aan onze idealen, en […]

Waarom zelfs cynisme zingeving is

Rieneke Morren en Job Schaafsma

In ‘De wereld van Sophie’ komt een student of middelbare scholier aan het woord. Deze keer nemen Rieneke Morren en Job Schaafsma u mee in de ideeën van Diogenes, een cynicus uit de oudheid. Ze proberen u te laten zien dat zelfs de ogenschijnlijk grootste tegenstanders van zingeving, aan zingeving doen. Al eeuwenlang zijn er vele theorieën bedacht over zingeving. Al in de oudheid deed men dit. In deze column proberen zij duidelijk te maken […]

De zin van lege tijd: de waardering van een ongemakkelijke tijdservaring

Robert van Putten

Vereist een zinvolle omgang met tijd een goedgevulde agenda? Betekenen nietsdoen en wachten per definitie verloren tijd? Of kan deze ‘lege tijd’ toch ook zinnig zijn? Robert van Putten maakt een tour d’horizon en brengt een palet aan waarderingen en betekenislagen van lege tijd aan de oppervlakte. Wanneer je vandaag de dag mensen zou vragen wat ze een zinvolle tijdsbesteding vinden, dan zullen maar weinig mensen ‘nietsdoen’ antwoorden. Stilstand is achteruitgang, luidt een bekend gezegde. […]