Zinvol leidinggeven: het meesterschap van de rechterhersenhelft in de wereld van economie en techniek

“Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen,” stelde Peter Drucker. Dit roept de vraag op: wat zijn die ‘goede dingen’? Welke handelingen hebben zin en welke zijn zinloos? Bovendien, wat is het verband tussen zingeving en leiderschap in een hoogtechnologische, marktgedreven wereld? In het licht van ecologische uitdagingen en de opkomst van de nieuwe economie moeten leidinggevenden nieuwe vaardigheden ontwikkelen, stelt Patrick Nullens. Wijsheid wordt een essentiële competentie voor leidinggevenden. […]

Het leven als een les. Een biografische benadering van geloof en wetenschap

Simon Polinder

Geloof en wetenschap kan soms best een abstract gespreksonderwerp zijn. Een onderwerp ook van ‘verhitte hoofden en koude harten’. Dat hoeft echter niet. Er zijn heel veel wetenschappers die leven en werken vanuit de verbinding tussen geloof en wetenschap en daar ook vreugde en inspiratie aan beleven.[i] Voor weer anderen is het vraagstuk geloof en wetenschap een zoektocht of een ontdekkingsreis. Tot die laatste groep behoort Simon Polinder zelf. Hij neemt u mee op zijn […]

Maakt lijden deel uit van de goede schepping?

Christenen die hedendaagse wetenschappelijke kennis over het ontstaan van de aarde en het leven aanvaarden, kunnen voor theologische vragen komen te staan. Was er bijvoorbeeld al lijden voor de zondeval? En als dat zo is, hoe kunnen we dan spreken over een goede schepping? Rolie Barth betoogt dat het lijden van mensen en dieren deels voortvloeit uit de kwetsbaarheid van de natuur, die onlosmakelijk verbonden is met de grote ontwikkelingsmogelijkheden van de kosmos. In de […]

Hoe noodzakelijk is het lijden in de schepping?

Rolie Barth betoogt in het voorgaande artikel dat lijden deel uitmaakt van de goede schepping. Bert van Veluw reageert op deze stellingname. Hij kan zich vinden in de gedachte dat je kunt spreken over een goede schepping ook als daarin het ‘lijden’ (van dieren) bestaat. De crux van het artikel scharniert echter om het begrip ‘noodzaak’. Is het lijden een noodzakelijk onderdeel van de schepping? Het artikel van Barth is een bespreking van een gedachtegang […]