Maakt lijden deel uit van de goede schepping?

Christenen die hedendaagse wetenschappelijke kennis over het ontstaan van de aarde en het leven aanvaarden, kunnen voor theologische vragen komen te staan. Was er bijvoorbeeld al lijden voor de zondeval? En als dat zo is, hoe kunnen we dan spreken over een goede schepping? Rolie Barth betoogt dat het lijden van mensen en dieren deels voortvloeit uit de kwetsbaarheid van de natuur, die onlosmakelijk verbonden is met de grote ontwikkelingsmogelijkheden van de kosmos. In de […]

Hoe noodzakelijk is het lijden in de schepping?

Rolie Barth betoogt in het voorgaande artikel dat lijden deel uitmaakt van de goede schepping. Bert van Veluw reageert op deze stellingname. Hij kan zich vinden in de gedachte dat je kunt spreken over een goede schepping ook als daarin het ‘lijden’ (van dieren) bestaat. De crux van het artikel scharniert echter om het begrip ‘noodzaak’. Is het lijden een noodzakelijk onderdeel van de schepping? Het artikel van Barth is een bespreking van een gedachtegang […]