Maakt lijden deel uit van de goede schepping?

Christenen die hedendaagse wetenschappelijke kennis over het ontstaan van de aarde en het leven aanvaarden, kunnen voor theologische vragen komen te staan. Was er bijvoorbeeld al lijden voor de zondeval? En als dat zo is, hoe kunnen we dan spreken over een goede schepping? Rolie Barth betoogt dat het lijden van mensen en dieren deels voortvloeit uit de kwetsbaarheid van de natuur, die onlosmakelijk verbonden is met de grote ontwikkelingsmogelijkheden van de kosmos. In de afgelopen decennia is er veel geschreven over de verhouding tussen het christelijke scheppingsgeloof en wetenschappelijke natuurkennis, vaak toegespitst op de vraag: schepping of evolutie? Veel christenen hebben de lange geschiedenis van de kosmos en het leven geaccepteerd. Een deel van hen beschouwt Adam niet als

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.