Wie maakt er zin?

Richard Steenvoorde

In ‘(Anti)these’ reageren een of twee auteurs op een stelling. Deze keer reageert Richard Steenvoorde op de stelling: “Zingeving is zowel een scheppende kracht als een destructieve macht”. Steenvoorde bespreekt de bijdrage van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben aan dit debat. Agamben is kritisch over de manier waarop zingeving een onderscheid aanbrengt in de kosmos. Hij vraagt zich af in hoeverre zingeving een politiek mechanisme wordt dat voorbijgaat aan de unieke waardigheid van de mens […]