Interview met Henri Krop

Henri Krop nam kort geleden afscheid als bijzonder hoogleraar Spinoza-studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Drieëndertig jaar was hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte, waar hij doceerde over en onderzoek deed naar de geschiedenis van de filosofie. Krop geldt als een van de belangrijkste Spinoza-kenners van ons land. Joost Hengstmengel sprak hem over zijn gang door de filosofie, zijn voorliefde voor Spinoza en zijn kijk op christelijke filosofie. Uw grootvader Frederik Johan Krop was een bekende Rotterdamse predikant. Zelf ging u in Leiden theologie en filosofie studeren. Wilde u in zijn voetspoor treden? “Ik heb mijn grootvader nooit gekend. Hij had vijf zoons en drie ervan zijn theologie gaan studeren, dus ik had vanuit de familie wel contact met

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.