Postliberale theologie: perspectivisme revisited

Er bestaat een verwantschap tussen het denken in de reformatorisch-wijsgerige traditie en de stroming van de postliberale theologie. Een belangrijk element van verwantschap tussen beide stromingen is het element van ‘perspectivisme’. Bas Hengstmengel geeft in dit artikel een introductie tot de postliberale theologie en bespreekt het werk van enkele sleutelfiguren. Daarbij benadrukt hij het centrale perspectivistische element in deze veelkleurige stroming, dat bij verschillende denkers een eigen invulling krijgt. Een belangrijk element in de reformatorisch-wijsgerige traditie is het zogenoemde ‘perspectivisme’. Daaronder wordt verstaan dat ons perspectief op de werkelijkheid beslissend gevormd wordt door de religieuze overtuigingen die we hebben. Slechts door een radicale perspectiefwisseling is een verandering van denken op dit fundamentele niveau mogelijk. Nu is perspectivisme zeker niet uniek

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.