Spinoza als godsdienstwijsgeer

Benedictus de Spinoza (1632-1677) werd tijdens zijn leven gezien als een atheïst. Nog geen eeuw later stond hij juist te boek als een christelijk denker. Henri Krop plaatst de verschillende visies op het christelijke gehalte van Spinoza’s wijsbegeerte in historisch perspectief. Hij concludeert dat Spinoza’s filosofische God hoe dan ook een andere God is dan die van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Op 24 januari 1671 stuurde de Utrechtse arts en regent Lambertus van Velthuysen zijn Rotterdamse collega Jacob Ostens een brief waarin hij hem zijn oordeel gaf over Spinoza’s eerste hoofdwerk, het Theologisch-politiek traktaat, dat in 1670 anoniem verschenen was. Ook al deelde de Utrechtse regent Spinoza’s sympathie voor het cartesianisme (de nieuwe filosofie in de zeventiende eeuw,

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.