Geen afbeelding

De data de baas

Onlangs kwam in het nieuws dat het bedrijf Cambridge Analytica de Facebookgegevens van vijftig miljoen Amerikanen voor de afgelopen verkiezingen gebruikte om de content van Facebook in het Republikeinse spoor te trekken. Sindsdien weten we als het grote publiek van het bestaan van ‘big data’. Hoe voorkomen we dat die data met ons aan de haal gaan en hoe worden we die data de baas? Bernard Veldkamp neemt ons aan de hand. Vandaag de dag […]

Geen afbeelding

Wat is een rechtvaardige prijs? – Over filosofie, ethiek en marktwerking

De vraag naar een rechtvaardige prijs wordt vaak gesteld, behalve in de economie zelf. Hoe komt dat? Roel Jongeneel laat zijn licht schijnen. De vraag wat een rechtvaardige prijs is, is al oud. Aristoteles hield zich er 350 jaar voor het begin van onze jaartelling al mee bezig, net als later de middeleeuwse kerkvader Thomas van Aquino en de Geneefse reformator Johannes Calvijn. Sindsdien is de vraag nooit weggeweest. Als vakbonden staken, dan gaat dit […]

Geen afbeelding

Lev Tolstoj als profeet en cultuurfilosoof

Sieuwert Haverhoek

In een recent interview (Aspecten 38, nr. 1) betreurt Egbert Schuurman het dat er maar een enkele christelijke cultuurfilosoof is geweest die zich heeft uitgelaten over de invloed van de techniek op de cultuur. Slechts Jacques Ellul (en de niet genoemde, maar vaak door Schuurman geciteerde E.F. Schumacher) heeft daar kritische uitspraken over gedaan. Verder breekt Schuurman een lans voor profetische cultuurfilosofie met als centrale vraag: waartoe leidt de exponentiële ontwikkeling van de techniek in […]

Geen afbeelding

Tijd spreekt voor zich – Een analyse van de fenomenologie van tijd naar aanleiding van de sciencefictionfilm Arrival

Ingmar Nieuweboer

Heeft tijd een geur of een klank? Is hij tastbaar? Kortom, hoe nemen we tijd waar? Hoe weten we überhaupt dat hij bestaat? Tijd is onmisbaar in onze samenleving. We geloven heilig in het bestaan van tijd en in de klok als zijn vertegenwoordiger, maar waarom zijn we zo zeker van iets wat volledig ontsnapt aan onze zintuiglijke waarneming? Wat is tijd? Ingmar Nieuweboer probeert de tijd tastbaar te maken aan de hand van de […]

Boekbespreking, De ziel van Europa - steeds meer los van christelijke verankering

De ziel van Europa – steeds meer los van christelijke verankering

De meeste mensen geloven dat ze een ziel hebben, maar bijna niemand kan uitleggen wat het is, luidt de eerste zin van het boek van Ole Martin Høystad, emeritus hoogleraar culturele studies aan Telemark University in Noorwegen. Hij geeft een scherpe analyse van het begrip ‘ziel’ in de cultuurgeschiedenis. Ziel is de uitdrukking van iets diep persoonlijks. In de gehele geschiedenis is de ziel het prisma geweest waardoor de mens en zijn leven gezien en […]

Geen afbeelding

Ouweneel waarschuwt tegen hellend vlak van evolutionisme

Willem Ouweneel komt met een opvallend scherpe afwijzing van het boek van Gijsbert van den Brink, En de aarde bracht voort. Ouweneel beschouwt de combinatie van evolutionisme en Bijbelse scheppingsleer als een onmogelijke zaak. “Ik ben bang dat er geen tussenweg is: het is evolutie óf openbaring. Het is jezelf bedriegen als je denkt dat je beide kunt hebben.” Ouweneel heeft zich al vanaf de jaren zeventig beziggehouden met de problematiek van Bijbel en evolutie. […]

Geen afbeelding

God wil geen bloed zien maar liefde

Klaas van der Zwaag

De uitvoeringen van de passies van Bach zijn weer achter de rug. Christenen belijden de verzoening door het offer van Christus aan het kruis, maar hoe moeten we dat precies interpreteren? De Anglicaanse theologen Tom Wright en Rowan Williams keren zich tegen een God die ‘bloed wil zien’ en stellen dat het in het christendom ten diepste gaat om de opofferende kracht van de liefde. In het boek Goede Vrijdag. De dag dat de revolutie […]