De hardnekkigheid van Sunderum

Door het sinterklaasfeest aan het begin en Driekoningen aan het eind van de midwinter te plaatsen probeerde de kerk oude feesten en rituelen te kerstenen. Op de Waddeneilanden is dat niet helemaal gelukt. Daar wordt nog altijd Sunderum gevierd. Gertjan Kooiman onderzoekt de implicaties daarvan. Op de Waddeneilanden wordt jaarlijks op 6 december een ritueel festijn gehouden, dat men daar ‘Sunderum’, ofwel sinterklaas, noemt. In deze festiviteiten vinden handelingen plaats die voor ons ongewoon zijn. […]

Corona als oefencrisis

Berry Vorstenbosch

De crisis zet ons stil. Back to business is volgens Berry Vorstenbosch geen optie. Er is een ander denken nodig en een ander gedrag. De seculiere filosoof Peter Sloterdijk spreekt zelfs van bekering. Deze voorzet van Sloterdijk helpt om de kernwoorden van het christelijk geloof en het christelijk denken hernieuwd onder de aandacht te brengen. Eindelijk dan… Eindelijk is er met de coronacrisis een crisis gekomen die ertoe doet… Onheilsprofeten hebben er, zo lijkt het […]

Geen afbeelding

Terugblik van een filosofiedocent

Het is al enige tijd geleden dat ik docent filosofie was op de hbo-instelling die destijds bij haar start de Vijverberg heette maar tegenwoordig gewoon als Christelijke Hogeschool Ede (CHE) bekendstaat. Ik heb die taak vanaf de start van die instelling ruim twintig jaar vervuld, in het begin aan deeltijdstudenten in de avonduren. Die oudere studenten waren veelal al werkzaam in het maatschappelijk en/of sociaal-cultureel werk zoals die toen genoemd werden. Al vrij snel startte […]

Geen afbeelding

Wereldbeelden komen en gaan – over de houdbaarheidsdatum van de secularisatie

Arie van Houwelingen

De wereld is te groot en te mysterieus dan dat ze zou passen in een overzichtelijk, rationeel wereldbeeld, is de stelling van Arie van Houwelingen, abonnee op Soφie. Krachten die de secularisatie hebben bevorderd nemen weer af en daardoor heeft ook de secularisatie niet het laatste woord. Onlangs beleed Hans Boutellier dat hij, met de Duitse filosoof Habermas, een soort weerzin had tegen het Grote Geloven: “Niks transcendentie, gewoon hier-en-nu. Zoals vandaag, de hele dag […]

Geen afbeelding

Goed zijn, goed voelen

Al mijn hele leven ben ik afhankelijk van hulp. Ik ben gehandicapt. En het ziet ernaar uit dat mijn toestand achteruit gaat. Vaak heb ik me afgevraagd, hoe het voelt om in de situatie te zijn van hulpverlener. Als professioneel vrijwilliger, vriend of vriendin, toevallige voorbijganger. Ik herinner me een gebeurtenis op school: een klasgenootje had me geholpen op de gang. Zij kreeg een compliment van de leraar. Ik dacht: “Wat vreemd. Zij heeft mijn […]

Geen afbeelding

Lev Tolstoj als profeet en cultuurfilosoof

Sieuwert Haverhoek

In een recent interview (Aspecten 38, nr. 1) betreurt Egbert Schuurman het dat er maar een enkele christelijke cultuurfilosoof is geweest die zich heeft uitgelaten over de invloed van de techniek op de cultuur. Slechts Jacques Ellul (en de niet genoemde, maar vaak door Schuurman geciteerde E.F. Schumacher) heeft daar kritische uitspraken over gedaan. Verder breekt Schuurman een lans voor profetische cultuurfilosofie met als centrale vraag: waartoe leidt de exponentiële ontwikkeling van de techniek in […]

Geen afbeelding

Bewijst het vitamine C-pseudogen gemeenschappelijke afstamming?

Theoretisch bioloog en filosoof Rafael Benjamin reageert op het artikel ‘Evolutie, raar maar waar?’ van Marnix Medema dat verscheen in Soφie 2017-4. Met belangstelling las ik in Sophie nummer 4 van 2017 het artikel ‘Evolutie: raar maar waar?’ van de bioloog Marnix Medema. In dat artikel valt hij dr. Gijsbert van den Brink bij die stelt dat de macro-evolutieleer verenigbaar is met het christelijke geloof. Van den Brink zette dit standpunt uiteen in zijn boek […]