Geen afbeelding

Bewijst het vitamine C-pseudogen gemeenschappelijke afstamming?

Theoretisch bioloog en filosoof Rafael Benjamin reageert op het artikel ‘Evolutie, raar maar waar?’ van Marnix Medema dat verscheen in Soφie 2017-4. Met belangstelling las ik in Sophie nummer 4 van 2017 het artikel ‘Evolutie: raar maar waar?’ van de bioloog Marnix Medema. In dat artikel valt hij dr. Gijsbert van den Brink bij die stelt dat de macro-evolutieleer verenigbaar is met het christelijke geloof. Van den Brink zette dit standpunt uiteen in zijn boek […]

Geen afbeelding

Argumenteren voor het bestaan van God

Jeroen de Ridder

Het bestaan van God is een serieuze optie voor een weldenkend mens. Voor deze stelling vindt Jeroen de Ridder minder medestanders dan hij dacht. Naast steun krijgt hij van medegelovigen ook kritiek na publicatie van ‘En dus bestaat God’. In een tweedelig essay reageert hij op deze kritiek en verklaart hij zich nader. Er is in de laatste veertig jaar een heropleving van filosofische interesse in godsargumenten binnen de Angelsaksische analytische filosofie. Met behulp van […]

Geen afbeelding

Kanttekeningen bij argumenten voor het bestaan van God

Marcel Sarot

In reactie op zijn essay in dit nummer stelt Marcel Sarot dat Jeroen de Ridder niet meer verdedigt dan een karikatuur van het christelijk geloof. Enige tijd geleden schreven Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder een populariserend boek over de beste argumenten voor het bestaan van God, waarover ik een kritische recensie schreef. Nu is het een ongeschreven wet dat auteurs niet op besprekingen reageren, en daar hebben Rutten en De Ridder zich op voorbeeldige […]

Geen afbeelding

Argumenteren voor het bestaan van God (vervolg)

Jeroen de Ridder

In de vorige Sophie stelde Jeroen de Ridder dat argumenteren voor het bestaan van God met behulp van de hedendaagse analytische filosofie een zinvolle bezigheid is. Daarbij ging hij alvast in op mogelijke inhoudelijke bezwaren. In dit artikel behandelt hij bezwaren tegen de analytische stijl van filosoferen, waarna hij nog reageert op de bijdragen van Marcel Sarot en Kars Veling in het vorige nummer. Analytische filosofie, schreef ik vorige keer, benadrukt precisie, helderheid, coherentie, beweerzinnen, […]

Geen afbeelding

De evolutie is raar maar waar

Wim de Jong vs. Marnix Medema

In het vorige nummer van Soφie liet Marnix Medema zien dat de evolutietheorie een rare theorie is die tegen onze intuïties ingaat, maar dat ze waarschijnlijk toch waar is. Wim de Jong is het met het eerste deel van zijn stelling eens, maar meent dat wetenschappers rare theorieën nauwkeuriger moeten formuleren. Wim de Jong: Oneens We moeten onderscheid maken tussen diverse vormen van verandering, tussen variatie en innovatie Volgens Marnix Medema (Soφie 2017-4) is de […]