Geen afbeelding

Denken over wat van mij is

Peter Blokhuis

Ik zit op een stoel en ik drink een glas thee. Het gebeurt in mijn huis en de stoel en het glas zijn van mij. Ik voel me vrij want ik hoef niets. Ik heb geen verplichtingen en ik kan doen wat ik wil. Maar dan begin ik te denken. Wie heeft de stoel gemaakt? Zou ik zelf zo’n stoel kunnen maken? Antwoord: nee. Ik denk aan het hout, de vormgeving, de lijm. Alle drie […]

Een met de elementen

Kunnen we de natuur ervaren als een zingevend geheel? En welke rol speelt God of het goddelijke daarin? Teunis Brand onderzoekt deze vragen naar aanleiding van een aantal boeken van Raynor Winn en Paul Kingsnorth, waarin de natuur en de relatie mens-natuur centraal staat. Hij stuit daarbij op een paradox. Op een dramatisch moment in hun leven besluiten Raynor Winn en haar man Moth een wandeling langs de Engelse zuidkust te gaan maken. Ze zijn […]

Sophia Brahe

Willem J. Ouweneel

In vroeger tijden kregen de mannen de eer voor hun werk, zonder dat vermeld werd dat een vrouw een niet onaanzienlijke bijdrage daartoe geleverd had. Sophia Brahe (ca. 1559-1643), de veel jongere zuster van de vermaarde Deense astronoom Tycho Brahe (1546-1601) was er zo één. Sophia en Tycho waren kinderen van Otte Brahe, ‘rijksraad’ van de koning van Denemarken en van hoge adellijke afkomst. Zo hoog dat de familie het beneden Tycho’s waardigheid vond dat […]

Van klimaatreligie naar groen geloven

Op 9 maart organiseerden ForumC en Trouw het Nationaal Religiedebat over ‘Religie, klimaat en klimaatreligie’. Een van de sprekers was Embert Messelink. Hij betoogde dat christenen de klimaatproblematiek moeten verbinden met de kern van hun geloof. Hij werkte zijn bijdrage uit voor Soφie. Ooit trof ik midden op het Kootwijkerzand op de Veluwe een kleine heivlinder aan. Ik was naar die zeldzame vlinder op zoek, maar had niet verwacht hem te zullen vinden. Hij is […]

Hek. Ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied

Boeren en natuurbeschermers staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. In het boek Hek bespreekt Martin Drenthen de morele opvattingen achter dit debat. Hij pleit voor een model waarin verschillende waardeperspectieven naast elkaar bestaan. Roel Jongeneel bespreekt het boek en gaat in gesprek met de auteur. “Het stormt in het Nederlandse landschap. In de discussie over de inrichting van het landschap staan boeren, de voedselproducenten, lijnrecht tegenover natuurbeschermers. Het produceren van voedsel is een gerechtvaardigd doel, maar […]

Geen afbeelding

De natuur zijn gang laten gaan

Toen wij 29 jaar geleden overgingen naar de heilige ‘huwelijken staat des levens’, deden wij dat in gezelschap van een kanarie. In de kerk hadden wij beloofd dat wanneer het ons mocht komen te staan gebeuren dat wij ons vermenigvuldigden wij dit nageslacht in de ware kennis zouden grootbrengen. Op diezelfde avond verbonden ‘vrienden’ aan dit project nog een voorwaarde: niet eerder dan dat wij onomstotelijk hadden getoond voor een kanarie te kunnen zorgen, kwam […]

Kuyper als journalist

Kuyper was onze eerste democraat die deze naam verdient, volgens Johan Snel. Voordat hij premier werd in 1901, had hij zich al ruim dertig jaar als hoofdredacteur ingespannen voor het publieke debat en een pluriforme pers om dat debat mogelijk te maken. De vereniging voor journalisten werd pas door Kuypers invloed een serieuze vakvereniging. Liberale collega-journalisten droegen hem op handen.   Typerend voor Abraham Kuyper (1837-1920) was de stapeling van publieke rollen die hij op […]

Lessen van Abraham Kuyper in coronabestrijding

De corona-pandemie is hardnekkig. Nieuw-Zeeland kan succesvol zijn omdat het een eiland is. China gebruikt overheidsdwang. Maar Nederland is geen eiland en de Chinese aanpak past niet bij onze open en vrije cultuur. En nu onze overheid toch meer regels oplegt groeit de weerstand. Zijn er betere alternatieven? Welke aanpak past echt bij Nederland? Daarvoor kunnen we te rade gaan bij Abraham Kuyper. Henk de Vries toont hoe zijn denken kan helpen om de huidige […]

Veronderstelde wedergeboorte

“Zo dikwijls dus de heilige Doop in het midden der gemeente bediend wordt, hebt ge te verstaan, dat op hetzelfde ogenblik, waarop de dienaar het water van de Doop toedient, uw Middelaar en Heiland van de hemel, waar Hij aan de rechterhand Gods verhoogd is, een genadewerking werkt in de ziel van het kind of de persoon, die gedoopt wordt …”. Dr. A. Kuyper, E Voto, II, 534. Mede op basis van dit citaat wordt […]

Alleen genade in eigen kring (g.i.e.k.)?

Laten we samen het Leven vieren! Deze uitnodiging krijg ik regelmatig van ‘ongelovige’ maar dankbare vrienden. Hun formulering doet me onwillekeurig aan de algemene genade van Kuyper denken. God laat zijn zon opgaan over ‘bozen’ en ‘goeden’. Door de ‘scheppingsmiddelaar’ (Jezus) wordt zonlicht genadig omgezet in bladgroen en met de vrijgekomen zuurstof vult Hij gelijkelijk de longen van brave borsten en slechteriken. Zo schenkt Hij het Leven. Algemene genade voorkomt bovendien dat mensen elkaar de […]