Geen afbeelding

Overzoeken

Ikenius Antuma

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”, sprak de populairste filosoof van Nederland. Hieraan werd ik herinnerd toen ik nadacht over het probleem ‘zoeken’. Ik noem zoeken een probleem, tenminste als je niet goed weet wát je zoekt. Gerícht zoeken kan ook een probleem zijn, want het kost vaak meer tijd dan je lief is als je je bril kwijt bent en hij zich niet op z’n vaste plek noch op je neus […]

Geen afbeelding

Denken over wat van mij is

Peter Blokhuis

Ik zit op een stoel en ik drink een glas thee. Het gebeurt in mijn huis en de stoel en het glas zijn van mij. Ik voel me vrij want ik hoef niets. Ik heb geen verplichtingen en ik kan doen wat ik wil. Maar dan begin ik te denken. Wie heeft de stoel gemaakt? Zou ik zelf zo’n stoel kunnen maken? Antwoord: nee. Ik denk aan het hout, de vormgeving, de lijm. Alle drie […]

Geen afbeelding

Sophia Brahe

Willem J. Ouweneel

In vroeger tijden kregen de mannen de eer voor hun werk, zonder dat vermeld werd dat een vrouw een niet onaanzienlijke bijdrage daartoe geleverd had. Sophia Brahe (ca. 1559-1643), de veel jongere zuster van de vermaarde Deense astronoom Tycho Brahe (1546-1601) was er zo één. Sophia en Tycho waren kinderen van Otte Brahe, ‘rijksraad’ van de koning van Denemarken en van hoge adellijke afkomst. Zo hoog dat de familie het beneden Tycho’s waardigheid vond dat […]

Veronderstelde wedergeboorte

“Zo dikwijls dus de heilige Doop in het midden der gemeente bediend wordt, hebt ge te verstaan, dat op hetzelfde ogenblik, waarop de dienaar het water van de Doop toedient, uw Middelaar en Heiland van de hemel, waar Hij aan de rechterhand Gods verhoogd is, een genadewerking werkt in de ziel van het kind of de persoon, die gedoopt wordt …”. Dr. A. Kuyper, E Voto, II, 534. Mede op basis van dit citaat wordt […]

In beeld

Peter Blokhuis

Kunstschilder Magritte is vooral bekend geworden door het schilderij waarop een pijp staat afgebeeld met daaronder de zin ‘ceci n’est pas une pipe’ (dit is geen pijp). Een weinig verrassende mededeling, zo lijkt het, want een afbeelding van een pijp is zelf geen pijp. Maar als iemand voor het schilderij staat en je vraagt hem “Wat zie je?”, dan zal het antwoord zijn: “Een pijp”. Vraag je “Wat voel je?” – waarbij ik even aanneem dat […]

Charlotte Sophie: een vroege feministe!

Willem J. Ouweneel

Wij zijn toch maar een bescheiden volkje dat wij onze hoge buitenlandse gasten op zo’n eenvoudig onderkomen als het Catshuis ontvangen. Nou ja, als landgoed is het nog best behoorlijk. Het heet ‘Catshuis’ omdat het ooit is gebouwd voor Jacob Cats, die het ‘Huis Sorghvliet’ noemde. Naderhand kwam het in bezit van Hans Willem Bentinck, kamerheer en persoonlijk vriend van koning-stadhouder Willem III. De volgende bewoner was diens zoon, de stijve hark Willem Bentinck (1704-1774), […]

Redenen

Peter Blokhuis

Vanouds wordt beweerd dat een mens redelijk is, een animal rationale. Als wij denken en handelen doen wij dat met reden en niet (alleen) door oorzaken. Redelijk zijn is geen feit maar een norm: wij moeten redelijk zijn, wij kunnen redelijk zijn maar wij zijn het soms niet. Als wij niet redelijk zijn, hebben wij voor onszelf misschien wel redenen maar zijn het geen goede redenen, geen redenen waarmee we anderen overtuigen. In onderscheid daarvan […]

Over wonderdokters

Ikenius Antuma

Vaak vraag ik me af waarom er meer genezingswonderen plaatsvinden in een land als India dan in een land als Nederland. De wonderen zijn de westerse wereld nog niet uit, maar toch wel bijna. De zieken in onze maatschappij hebben geen geneesHeer nodig, omdat de dames en heren medici Hem overbodig hebben gemaakt. Nadat filosofen van de Verlichting Godsverduistering brachten, lieten wetenschap en technologie God nog verder verdwijnen. Zodoende zullen zieken hier nog zelden Gods […]

Sophia maakt muziek!

Willem J. Ouweneel

Naast huwelijks-, familie- en gemeenteleven wordt mijn bestaan beheerst door drie grote liefhebberijen: theologie, genealogie en klassieke muziek. Als theoloog interesseer ik mij onder anderen voor de twee heilige Sophia’s, als genealoog voor de Sophia’s in mijn familie, en als muziekliefhebber voor Sophia’s onder de musici. Wat componisten betreft ben je dan gauw klaar. Ik heb het al eens over Sofia Goebaidoelina gehad, en dit keer heb ik het over Sophia Dussek. Vóór het midden […]

Wat jou niet doodt, maakt jou sterker

Ikenius Antuma

”Ik zal de waarheid blijven zoeken,” zei ik enkele Soȹies (inclusief een waarheidsspecial) geleden. In de lijn daarvan ga ik het nu over niet-falsifieerbare stellingen hebben, die de waarheid weliswaar niet per se ontkennen, maar ook niet echt lijken te ontdekken. Dat een stelling niet-falsifieerbaar is, kan de conclusie zijn na overtuigende pogingen om een stelling te falsifiëren. Heel graag wil ik ter illustratie een mop vertellen. Een man vertelt aan iedereen dat hij dood […]