Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Augustus 2013
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Augustus 2013Agape-restaurant PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Onderscheid maken tussen noden en wensen PDF Print Email
Written by   

In onze verzorgingsstaat lopen de economische mogelijkheden ernstig uit de pas met de sociale wenselijkheden. Dat komt vooral doordat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen noden en wensen, vindt socioloog Kees Schuyt. Daarmee neemt hij stelling tegen economen die beweren dat dit onderscheid niet bestaat. Een historische schets.

 
Liefde als risicodragend kapitaal PDF Print Email
Written by   

De liefde is van cruciale betekenis in de economie. Voor deze stelling voer ik een pleidooi in deze bijdrage.

 
De vraag van Soφie: Wat kan Maria ons als protestanten leren? PDF Print Email
Written by   

Lucas richtte in zijn evangelie een Mariahoekje in. Voor rooms-katholieken een dagelijks feest van herkenning, maar voor protestanten hooguit iets voor Advent. Wat kan Maria ons protestanten leren, is de vraag van ds. Sophie Bloemert.

Read more...
 
Hoe staat het ervoor met het creationisme? PDF Print Email
Written by   

Het creationisme is de afgelopen halve eeuw een invloedrijke beweging geweest in christelijk Nederland, onder meer via de Evangelische Hogeschool en de Evangelische Omroep. Het afgelopen decennium was een roerige periode, waarin veel christenwetenschappers nadrukkelijk afstand namen van het creationisme. Tegelijk leidde dat juist ook tot een nieuwe impuls voor deze beweging om de standpunten nog duidelijker uit te dragen. Een interview met twee sterkhouders van het creationisme, geoloog Tom Zoutewelle en theoloog Mart-Jan Paul.

 
De spanning tussen achterban en overheid PDF Print Email
Written by   

Een christelijke organisatie moet respecteren dat er regels zijn verbonden aan het gebruik van publieke fondsen. Overheidssubsidies mogen niet worden gebruikt voor de verbreiding van een godsdienst. Tegelijk zijn christelijke organisaties veelal verbonden aan een sterke christelijke achterban en soms zelfs aan een specifieke denominatie en willen ze een duidelijk christelijke identiteit handhaven. Hoe gaan christelijke organisaties om met deze (schijnbare) spanning? En nog belangrijker: hoe laten ze de bewogenheid die voortkomt uit Gods compassie met de wereld, doorklinken in het werk dat zij uitvoeren met overheidsgeld? In dit artikel willen we op deze twee vragen de aandacht vestigen.

 
Wagner - gemengde gevoelens (1) PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Alles van waarde is weerloos PDF Print Email
Written by   

Wat waarde heeft voor jezelf en voor de samenleving moet beschermd worden tegen de neiging er zo veel mogelijk winst mee te maken, is de stelling van hoofdredacteur Jan Hoogland.

Read more...
 
Grond onder de voeten PDF Print Email
Written by   

Wil Afrika op eigen benen staan, dan zal het ook grond onder de voeten moeten hebben, zowel letterlijk als figuurlijk. Dat is een van de belangrijkste inzichten van Henk Haenen, auteur van Sage filosofie. Pleidooi voor Afrikaanse wegen naar zelfstandigheid. Een gesprek over zijn boek, samen met Antony Otieno Ong’ayo uit Kenia. Gezamenlijk onderzoek is in de pen.

 
Wonderen en tekenen PDF Print Email
Written by   

Op verzoek van de redactie gaat Willem Ouweneel in op het artikel van Jan Hoogland in het vorige nummer van Soφie: ‘Waar is het wonder een teken van?’ Wat is een wonder? Bestaan er nog genezingswonderen? Moeten/mogen gelovigen zich uitstrekken naar wondergenezingen? Wat te denken van de genezingsbediening die vandaag zo populair is?

 
Wagner - gemengde gevoelens (2) PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Meer aandacht voor christelijke zelfzorg gewenst PDF Print Email
Written by   

In dit het artikel wil ik eerst reageren op ‘De christen en de humanist: twee visies op levenskunst en ethiek’, dat Dohmen als antwoord op mijn kritiek voor Soφie schreef (nummer 2 van dit jaar). Ten tweede wil ik terugblikken op de serie levenskunst 2.0 om enkele kerngedachten kort en bondig samen te vatten.

 
Ga tot de koeien PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Een samenleving waarin niets heilig is, is inhumaan PDF Print Email
Written by   

Ik consumeer dus ik ben, zou het credo kunnen zijn van de hedendaagse samenleving. Alain de Botton wil de patstelling tussen atheïsme en religie doorbreken door aan de reeks consumptiegoederen er nog eentje toevoegen: religie. Je hoeft niet gelovig te zijn om veel elementen van religie toch te kunnen gebruiken. Maar één van de grondgedachten van religie is juist dat je niet alles zomaar kunt gebruiken. Sommige dingen zijn heilig, andere taboe. Wanneer wij dat inzicht verliezen, helpt zelfs het gebruik van een snufje religie niet meer.

 
Legaat onder last. Wat doen we met de cultuur van het verleden? PDF Print Email
Written by   

Soms ervaren we een enorme afstand met letterkundige werken uit het verleden, en moeten we moeite doen om het trage tempo te volgen. Andere keren, worden we echter beschaamd gemaakt door het niveau van de cultuur. Hoe gaan we om met de erfenis die het verleden aan ons heeft overgedragen?

 
Het heilige PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Is het straks afgelopen met onze aarde? PDF Print Email
Written by   

Bij het zien van de onrechtvaardige systemen in onze cultuur, de financiële crisis, het klimaatprobleem, is het niet vreemd dat je je afvraagt waar het met de wereld naartoe gaat. Stevent de aarde niet onvermijdelijk af op haar ondergang? Deze keer geen interview met een student, maar het resultaat van een groepsopdracht aan drie studenten van de EH.

Read more...
 
Toegankelijke inleiding op Kierkegaard PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie