Economie van het genoeg

Roel Jongeneel

Econoom Bob Goudzwaard pleitte, gevoed vanuit de christelijk-sociale traditie, voor een ‘economie van het genoeg’. Om tot een houdbare economie te komen moeten er wissels om. Roel Jongeneel evalueert Goudzwaards gedachten over deze economie en concludeert dat de urgentie om vanuit ‘genoeg’ en ‘grenzen’ te denken de afgelopen 50 jaar alleen maar is toegenomen. Normatieve economie Goudzwaard zette het concept van ‘de economie van het genoeg’ al uiteen in zijn bekende boek Kapitalisme en vooruitgang […]

Limitarisme: kan iemand té rijk zijn?

Dick Timmer Hoewel Nederland geen superrijken zoals Elon Musk en Jeff Bezos kent, is ook hier de inkomensongelijkheid ontzettend groot. Een procent van de Nederlandse bevolking bezit een kwart van het totale private vermogen. Dick Timmer onderzoekt argumenten tegen superrijkdom en vraagt zich af of een rijkdomsgrens gerechtvaardigd kan worden. In oktober 2021 jaar steeg het vermogen van miljardair Elon Musk voor korte tijd tot voorbij de 300 miljard dollar. Om een beeld te geven […]

Een einde maken aan de groei is ook een daad van geloof

Paul Schenderling

Paul Schenderling Met toenemend afgrijzen zien we vandaag de dag hoe de wereld verzinkt in een ongekende milieu- en klimaatontwrichting, een catastrofe waar rijke landen zoals Nederland historisch gezien voor 70 procent verantwoordelijk voor zijn.[1] Lange tijd leek deze aardse ontwrichting de christelijke filosofie en theologie in rijke landen niet te deren: geloof en economie bleven grotendeels gescheiden werelden. Paul Schenderling verbindt deze werelden juist en onderzoekt vanuit het christelijk denken postgroei als oplossing voor […]