Een einde maken aan de groei is ook een daad van geloof

Paul Schenderling Met toenemend afgrijzen zien we vandaag de dag hoe de wereld verzinkt in een ongekende milieu- en klimaatontwrichting, een catastrofe waar rijke landen zoals Nederland historisch gezien voor 70 procent verantwoordelijk voor zijn.[1] Lange tijd leek deze aardse ontwrichting de christelijke filosofie en theologie in rijke landen niet te deren: geloof en economie bleven grotendeels gescheiden werelden. Paul Schenderling verbindt deze werelden juist en onderzoekt vanuit het christelijk denken postgroei als oplossing voor de klimaatcrisis.   Het had allang anders kunnen en moeten zijn. Twintig jaar geleden luidde de Wereld Alliantie van Reformatorische Kerken (WARC) de noodklok in de zogenoemde Accra-verklaring, die 200 protestantse kerkgenootschappen wereldwijd hebben ondertekend. In de Accra-verklaring klinkt met name de noodkreet van christenen

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.