Minder, omwille van de ander

Roshnee Ossewaarde-Lowtoo Waarom slagen we er niet in om een destructieve levenswijze af te zweren? Hoe zouden we dit wél kunnen doen? Roshnee Ossewaarde-Lowtoo beantwoordt deze vragen door het katholiek sociaal denken te bespreken, zoals dit verwoord wordt in de pauselijke encycliek Laudato Si’. Overeenkomstig een lange christelijke traditie wijt paus Franciscus de zonde van onverschilligheid aan een gebrekkige liefde voor onze naasten, het algemeen welzijn en onze wereld. Hij pleit voor een ecologische bekering naar een cultuur van eerbied, verwondering en naastenliefde. Welke wereld willen we achterlaten? De mens is waarlijk een zeer bijzonder wezen. Het lukt ons namelijk om de geschiedenis steeds te vergeten en er niet van te leren. Toen het rapport Grenzen aan de Groei van

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.