Minder, omwille van de ander

Roshnee Ossewaarde-Lowtoo

Roshnee Ossewaarde-Lowtoo Waarom slagen we er niet in om een destructieve levenswijze af te zweren? Hoe zouden we dit wél kunnen doen? Roshnee Ossewaarde-Lowtoo beantwoordt deze vragen door het katholiek sociaal denken te bespreken, zoals dit verwoord wordt in de pauselijke encycliek Laudato Si’. Overeenkomstig een lange christelijke traditie wijt paus Franciscus de zonde van onverschilligheid aan een gebrekkige liefde voor onze naasten, het algemeen welzijn en onze wereld. Hij pleit voor een ecologische bekering […]

Een kritische spiegel voor de rentmeester. Een verkenning van de oosters-orthodoxe notie van de mens als priester van de schepping

Eva van Urk-Coster

Eva van Urk-Coster Westerse protestanten denken meestal in termen van rentmeesterschap als het gaat om onze omgang met de schepping. Toch is er binnen de ecologische theologie steeds meer kritiek op dit model vanwege antropocentrische connotaties. In dit artikel onderzoekt Eva van Urk-Coster daarom hoe de gedachte van de mens als rentmeester verrijkt kan worden door een andere kijk op de plaats en rol van de mens, namelijk als priester van de schepping in de […]