Een kritische spiegel voor de rentmeester. Een verkenning van de oosters-orthodoxe notie van de mens als priester van de schepping

Eva van Urk-Coster Westerse protestanten denken meestal in termen van rentmeesterschap als het gaat om onze omgang met de schepping. Toch is er binnen de ecologische theologie steeds meer kritiek op dit model vanwege antropocentrische connotaties. In dit artikel onderzoekt Eva van Urk-Coster daarom hoe de gedachte van de mens als rentmeester verrijkt kan worden door een andere kijk op de plaats en rol van de mens, namelijk als priester van de schepping in de oosters-orthodoxe theologie. Welke accenten levert dat op? Introductie Westerse protestanten, net als veel andere gelovigen, zijn opgegroeid met het beeld van de mens als rentmeester over de schepping. Dat bestaat eruit dat mensen de opdracht van God hebben gekregen om goed beheer te voeren over

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.