Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Juni 2013
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Juni 2013Boët(h)ius PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Waar is het wonder een teken van? PDF Print Email
Written by   

Veel christenen hechten een bijzonder waarde aan wonderen of bovennatuurlijke gebeurtenissen. Anderen zijn daar sceptisch over. Volgens Jan Hoogland moet de discussie niet gaan over de vraag of wonderen kunnen plaatsvinden. De vraag is vooral: met welk recht kunnen gelovigen een bepaalde betekenis toekennen aan wat zij als een wonder ervaren? Is het mogelijk om de ervaring van een wonder als goddelijk teken te claimen? In het volgende nummer zal Willem Ouweneel op deze bijdrage reageren.

 
Wensen en vrezen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Anders waarderen door anders te kijken - Mieke Boon PDF Print Email
Written by   

Je denkkader bepaalt hoe je kijkt, wat je waarneemt. Hoewel ze atheïstisch is opgevoed, ontwikkelde filosoof Mieke Boon een affiniteit met religie. Daardoor leerde ze anders kijken en anders waarderen.

 
Over waardering van dieren PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De vraag van Soφie: Waarom moet ik naar school? PDF Print Email
Written by   

Onderwijs lijkt een vanzelfsprekende zaak. Te vanzelfsprekend, vindt Sophie Oudman. Het is helemaal niet zo gek dat kinderen ’s morgens tegenstribbelen met de vraag: ‘Maar waarom moet ik dan naar school?’ Sophie draaide op veel scholen mee als stagiaire, en las minstens evenveel visiedocumenten, maar nooit kwam ze het antwoord tegen op de voor de hand liggende vraag wat eigenlijk het doel is van onderwijs.

Read more...
 
Eindelijk een toetsbare verklaring voor de vrije wil PDF Print Email
Written by   

De Amerikaanse neurowetenschapper Tse ontwikkelt een empirisch toetsbare hypothese die laat zien hoe vrije wil in de hersenen werkt. Hiervoor bedient hij zich van de taal van de neurowetenschappen. Daarmee wordt het niveau van louter filosoferen over de vrije wil ontstegen, hoewel Tse ook aan het filosofische debat over de vrije wil zijn steentje bijdraagt.

Read more...
 
Hebt u honger? Steel een brood! PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
'Ik geloof niet aan God én ik ben geen atheist' PDF Print Email
Written by   

Het leven is absurd, maar dat maakt het nog niet zinloos om daarin je weg te vinden en de strijd met het kwaad aan te binden. Dat was de overtuiging van de Franse schrijver en filosoof Albert Camus (1913-1960), die honderd jaar geleden geboren werd. Een bewogen, sociaal denker, die op een tragische (‘absurde’) manier om het leven kwam.

 
Kun je met goed fatsoen van Wagner houden? PDF Print Email
Written by   

De rubriek ‘Uit het hart’ leent zich er bij uitstek voor, zaken aan de orde te stellen die je aan het hart gaan. Of dingen waar je veel om geeft. Soms ook dingen waar je niet echt trots op bent. Ik noem er één: ik ben een groot liefhebber van de muziek van Richard Wagner. En dat voelt niet helemaal goed. Want kun je wel met goed fatsoen van de muziek van Wagner houden?

Read more...
 
Apologetiek voorbij welles-nietes PDF Print Email
Written by   

Alvin Plantinga schreef een geloofwaardig boek over de diverse conflicten die tussen geloof en wetenschap bestaan. Niet in alle conflicten komt de gelovige bij hem als overwinnaar uit de strijd. Soms wordt geloofskennis ontkracht en vervolgens verrijkt door wetenschappelijke kennis. In andere conflicten heeft het geloof sterkere papieren dan de wetenschap. Plantinga’s vernuft om te redeneren en verklaringen te vinden is echter zo groot, dat de consequentie van zijn opvattingen soms religieus gevaarlijk kan zijn. Een evaluatie van Marcel Sarot.

 
Geen objectiviteit zonder subjectiviteit PDF Print Email
Written by   

Het tweehonderdste geboortejaar van Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) wordt uitbundig gevierd. Daar is ook reden toe. Kierkegaard liet een ongeëvenaard oeuvre achter, dat wereldwijd door filosofen en theologen, gelovigen en ongelovigen gelezen wordt. Een van de hoofdthema’s van zijn denken betreft de verhouding tussen objectieve kennis en subjectieve levenservaring. Kierkegaards diagnose luidt dat het moderne objectiverende denken een abstractie is die de verhouding tussen objectiviteit en subjectiviteit scheef trekt. Dat raakt ook de sferen van religie en ethiek.

 
Passiviteit gevraagd! PDF Print Email
Written by   

De levenskunstfilosofie neigt naar hyperactiviteit. Een kunstenaar moet echter ook een stapje terug doen, met een tweede blik kijken, passief zijn, ontvankelijk worden. Paul van Tongeren won onlangs de Socrates Wisselbeker met een boek waarin hij vooral kritisch is op de filosofie van de levenskunst.

 
Een van de grootste levende componistes heet Sophie PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Franz Kafka, eerst hem lezen dan hem verklaren PDF Print Email
Written by   

Veel mensen kennen Franz Kafka als schrijver van vooral sombere boeken met tobberige personages. Klopt dat beeld? Hans Ester laat zien dat zijn werk veel meer is, en toont ons zijn subtiele humor en tijdloze religiositeit.

 
Gedachteloze bureaucraat gevaarlijker dan psychopaat PDF Print Email
Written by   

Monsterlijke daden worden niet altijd door monsters gepleegd. Het kwaad kan ook het gezicht hebben van een sukkelige, onaanzienlijke, zelfs kwetsbare kantoorklerk, zoals in het geval van Eichmann. ,,Hij was verdorie verkouden in zijn glazen kooi’’ moest Hannah Arendt vaststellen, toen ze het proces tegen Eichmann in Jeruzalem bijwoonde. Haar observaties waren ongekend belangrijk, vooral door de gevolgtrekking: bureaucraten zijn in potentie veel gevaarlijker dan monsters. De film Hannah Arendt geeft een geloofwaardig beeld van de periode in het leven van deze filosofe waarmee ze wereldfaam verwierf.

 
Kennen van God geeft diepe vreugde en geluk PDF Print Email
Written by   

Strijdt menselijk geluk met het kennen van God? Volgens de Amerikaanse baptist John Piper niet. Integendeel, wie God kent, ervaart het hoogste geluk. Dan wordt het pas echt genieten. Verslag van een ontmoeting met een ‘christen-hedonist’.

Read more...
 


Sophie