Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Augustus 2012
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Augustus 2012Sans everything PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Hans Knol - 'Mijn genade is u genoeg'. Of toch niet? PDF Print Email
Written by   

Hans Knol werd geboren in 1926. Hij groeide op in een traditioneel gereformeerd gezin in Utrecht. Zijn vader dreef een sigarenwinkel. Het gezin woonde boven en achter de winkel. De jaren voor en tijdens de oorlog kenmerkten zich door armoede en schaarste. Na de oorlog studeerde Knol economie aan de Vrije Universiteit, waar hij ook hoogleraar werd. Hij volgde wijsbegeerte als bijvak. Daar is hij tot op de dag van vandaag dankbaar om. Het systematisch kunnen denken hielp hem bij de moeilijke momenten die zijn leven zouden kleuren.

 
Ondoorgrondelijk Goddeeltje PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
'Ik ben optimistisch over de publieke moraal in onze improvisatiemaatschappij' PDF Print Email
Written by   

Hans Boutellier is algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid & Burgerschap aan de Vrije Universiteit. Hij houdt zich intensief bezig met de vraag hoe sociale ordening te denken is in onze complexe, geïndividualiseerde samenleving. Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar de rol van publieke moraal. De morele kwaliteit van de samenleving was lange tijd geen thema, maar dat is drastisch veranderd. De netwerk­samenleving creëert een publieke moraal van onderop.

 
De onmisbare gezinsmaaltijd PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De vraag van Soφie: Hoe kan het dat succes geen bevrediging geeft? PDF Print Email
Written by   

,,Jullie zijn hier met een heel grote groep. Dat is mooi, maar er gaat er maar één van jullie succes hebben. Horen jullie? Eén!’’ Met deze intimiderende preek begon Sofie van Dijck aan de toneelschool. Toch liet niemand van haar jaargroep zich hierdoor ontmoedigen. Is het dus wel de bedoeling om succes te hebben? Inmiddels weet Sofie wat succes betekent, weliswaar niet in de toneel-, maar in de muziekwereld. Met haar band The Souldiers timmert ze behoorlijk aan de weg. En toch is het niet het succes wat haar bevrediging geeft. Hoe kan dat?

Read more...
 
Is het realiseren van het goede leven geen veel te zware opgave? PDF Print Email
Written by   

Christelijke levenskunst is in de eerste plaats een relativering van de moderne opvatting dat we ons leven moeten vormgeven. Met deze stelling van Erik Borgman opent Jochem Quartel een serie artikelen over levenskunst in Sofie.

Read more...
 
De wijze die reine werd PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Kerk en staat - oplossing van een oud conflict PDF Print Email
Written by   

Noch de kerk, noch de staat heeft het primaat; zij beïnvloeden elkaar weliswaar, maar geen van tweeën heerst over de ander. Dat is de gedachte die Kuyper en Dooyeweerd benoemden als Soevereiniteit In Eigen Kring. Een gouden ‘tussenoplossing’, volgens Willem Ouweneel.

 
Een pro-Europees verhaal PDF Print Email
Written by   

De komende verkiezingen zijn uitgeroepen tot een referendum over Europa. Dat is gedaan door de enige anti-Europese partij die Nederland rijk is, de PVV. Maar waar zijn de pro-Europese partijen gebleven? Dat die ene partij de agenda bepaalt, wordt veroorzaakt door het feit dat er geen enkele echt pro-Europese partij meer is.

Read more...
 
Turing en het denken over mens en machine PDF Print Email
Written by   

Het is dit jaar een eeuw geleden dat Alan Turing werd geboren. Turing wordt terecht beschouwd als een van de belangrijkste pioniers van de computer. Hij was gefascineerd door de mogelijkheid dat machines het menselijk brein zouden kunnen gaan evenaren. De kans daarop is volgens sommigen nu veel groter dan toen Turing hierover nadacht. Immers, als ons brein een complex netwerk van neuronen is en de huidige computer een netwerk vol chips, dan moet menselijk denken toch te simuleren zijn op een computer? Het is de ultieme consequentie van fysicalisme (‘Het zenuwstelsel en de computer zijn principieel identiek’) en reductionistisch denken (‘Wij zijn ons brein’). Of is het brein fundamenteel anders en, met de titel van een boek van de neurowetenschapper Gerald Edelman, ‘wider than the sky’? Alan Turing was een van de eersten die nadachten over denken door mens en machine. Zijn vroege ideeën zijn nog steeds actueel.

 
Weidsheid PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Debat: het geloof moet meer lichamelijk worden PDF Print Email
Written by   

De christelijke antropologie heeft ten minste twee referentiepunten: met zijn ziel onderscheidt de mens zich van het dier, en met zijn lichaam onderscheidt de mens zich van de engelen.

Wat betekent het hebben van een lichaam voor het geloof? Nieuwe stromingen binnen het ­christendom, zoals the emerging church en radical orthodoxy, willen een tegenwicht bieden aan een al te geestelijk geloof door meer nadruk te leggen op het lichamelijke aspect van geloven.

Read more...
 
Moeten we alles maar laten zitten? PDF Print Email
Written by   

In zijn boek Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen beschrijft Sybe Schaap het ressentiment dat onze samenleving en de politiek al eeuwen doortrekt. In het ressentiment openbaart zich een onvermogen om het verleden het verleden te laten. Er moeten daders worden gevonden, misdadigers, Joden, de bourgeoisie, enzovoort. Volgens Schaap staat ons morele oordeel een nuchtere levenshouding in de weg. Hij breekt een lans om ons lot als een vast gegeven te aanvaarden en geen uitvluchten te zoeken in de religie of de ideologie. Maar moeten we dan alles maar laten zitten en fatalistisch accepteren?

 
De Bijbel en de spanning met de traditie PDF Print Email
Written by   

De Schrift neemt zijn gezag vanuit zichzelf mee, maar wordt tegelijkertijd gelezen door de bril van de belijdenisgeschriften én uitgelegd door de kerk als geloofsgemeenschap. Dat kan een spanning opleveren tussen Schrift en traditie, betoogt Jan van Doleweerd in zijn proefschrift over de autopistie en de doorwerking in de zending. Als oud-zendingsman was hij onder de indruk van het spreken van de Schrift in het leven van concrete mensen. Het zette hem aan om de hermeneutische kaders van zijn traditie aan een nader onderzoek te onderwerpen.

 
De invloed van Louwrens Penning PDF Print Email
Written by   

Oudere Nederlanders van protestantsen huize krijgen lichtjes in hun ogen wanneer de naam Penning valt. Niet zelden kunnen zij episodes uit zijn romans navertellen. De romans over Zuid-Afrika welteverstaan. De rest is op respectvolle wijze deel van de geschiedenis geworden. Voor een herwaardering van Pennings werk komen echter eerder de romans over de Nederlandse en Europese geschiedenis in aanmerking.

 
Het hogere is niet weg, maar heeft zich verspreid PDF Print Email
Written by   

In een boeiende studie laat Van den Brink zien dat het hogere niet weg is, maar zich heeft verspreid in alledaagse rituelen als een houseparty of een voetbalwedstrijd. Daarmee is het profiel van het hogere echter wel wat bleekjes en ontbreekt een perspectief op het geheel.

Read more...
 


Sophie