Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Oktober 2011
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Oktober 2011Geloof en succes PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De kunst van het keilen PDF Print Email
Written by   

ForumC onderzocht de relatie tussen levensbeschouwing en wetenschap onder hoogleraren aan Nederlandse universiteiten. Van hen noemt zich 44% atheïst, terwijl dat percentage in onze samenleving als geheel slechts 14% is. Wat is de waarde van deze momentopname? Hoe was het vroeger? In onze nieuwe serie GELOOF EN WETENSCHAP maakt wetenschapshistoricus Kees de Pater acht andere momentopnamen in de geschiedenis, van de tweede tot de twintigste eeuw. Zijn conclusie is dat de oorlogsmetafoor (geloof versus wetenschap) niet adequaat is.

 
Stapelen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Ethiek als een wijze van leven PDF Print Email
Written by   

De Duitse theoloog en kerkelijk leider Dietrich Bonhoeffer spreekt in zijn woorden en levenswijze nog steeds veel mensen aan. In een tijd van grote internationale crisis vond hij na veel twijfels en innerlijke strijd vanuit zijn geloof een duidelijke en waarachtige positie. De laatste jaren van zijn bruusk afgebroken leven maakte hij aantekeningen en schetsen voor een omvangrijk werk, de Ethik. Deze onvoltooide studie is vanwege het tastende karakter ervan niet bij een breed publiek bekend. Bonhoeffers leven, geloof en denken zijn niet los van elkaar te begrijpen. Om die reden geef ik eerst schetsmatig enkele fragmenten van zijn leven als achtergrond weer en vervolgens een paar gedachtelijnen die karakteristiek zijn voor de Ethik.

 
De vraag van Soφie: Wie ben ik? Wat past bij mij? PDF Print Email
Written by   

Wie ben ik? is de vraag die centraal staat in het leven van Sofie Verburg. Als studieadviseur Algemene Cultuurwetenschappen is ze voortdurend aan de orde in het gesprek met studenten, en ook de cultuurwetenschappen zelf stellen haar voor die vraag.

Read more...
 
De depressie-epidemie PDF Print Email
Written by   

Depressie vertoont de kenmerken van een epidemie, zo sterk is het aantal behandelingen ervan toegenomen. Hoe komt dat? Een interview met Trudy Dehue, die er een geruchtmakend boek over schreef.

 
Gelijkheidsbeginsel botst met soevereiniteit in eigen kring PDF Print Email
Written by   

De actuele dominantie van het gelijkheidsbeginsel in maatschappij, politiek en rechtspraak vraagt om een nadere doordenking van het beginsel soevereiniteit in eigen kring. Deze twee beginselen botsen met elkaar, waarbij men nogal eens een blinde vlek blijkt te hebben voor het tweede beginsel, wat uiteindelijk weer ten koste gaat van het gelijkheidsbeginsel. Diverse recente discussies maken dat duidelijk. Denk bijvoorbeeld aan de leerkracht op een gereformeerde basisschool die zijn ontslag op grond van zijn homoseksualiteit wil aanvechten met een beroep op het gelijkheidsbeginsel en aan het wetsvoorstel tot verbod van het onverdoofd ritueel slachten.

 
De dochter van Jezus PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Christelijke hoop en positief denken staan op gespannen voet PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Arjo Klamer: Een goede vader en echtgenoot zijn is belangrijker dan mijn carriere PDF Print Email
Written by   

De kracht zit in de samenleving, niet in de overheid of de economie, aldus Arjo Klamer. Onze verwachtingen van de overheid zijn veel te hoog. En onze blik op de economie is veel te krap. Winst maken en geld verdienen zijn nooit doelen op zich, zegt Klamer. Het zijn middelen om dát te realiseren wat je in je leven echt belangrijk vindt. Wat is dan belangrijk in het leven van Arjo Klamer zelf?

Read more...
 
What's wrong with the world? PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Epifanie, mystiek en poezie PDF Print Email
Written by   

Epifanie is niet alleen een religieuze, maar ook een literaire term. Epifanie in literaire zin begint in vrijwel alle gevallen bij een zintuiglijke ervaring die zo intensief en diep is dat de werkelijkheid een overweldigende betekenis openbaart. Hans Ester onderzoekt twee recente publicaties.

 
Debat: ik ben een theist PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Vrije wil als zelfverwerkelijking PDF Print Email
Written by   

Het boek Vrije wil van Tjeerd van de Laar en Sander Voerman wordt gebruikt in de examenklassen filosofie. Mij is gevraagd om ‘links’ te leggen met het christelijke denken. In dit artikel geef ik wat handvatten voor leerlingen die het boek bestuderen: het oogmerk is steeds hoe je deze stof kunt verbinden met je geloof in Jezus Christus. Hieronder de tweede aflevering: over hoofdstuk 3, de vrije wil als zelfverwerkelijking.

Read more...
 
Psychologiebladen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De twee 'werelden' van de theoloog PDF Print Email
Written by   

n het vorige nummer van Soφie leverde Hans Ester een bijdrage over de spagaat van de dominee, die actueel is, mede door enkele romans. De spagaat van de dominee is volgens Willem Ouweneel echter niet anders dan de spagaat van welke wetenschapper ook.

Wat is eigenlijk theologie? Ouweneel behandelt enkele belangrijke dilemma’s, met gebruikmaking van de filosofie van Herman Dooyeweerd.

 
Wat nu? PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Sentimentaliteit: De oplossing of het probleem? PDF Print Email
Written by   

In Word zelf filosoof bepleit Jan Bransen een sentimentalistisch humanisme. De afstandelijke manier van fatsoen die wij betrachten, is geen probaat middel tegen verhuftering gebleken. Wat is fatsoen ook waard zonder sympathie? Sympathie zonder fatsoen, dat is de oplossing! Paul de Leeuw is de held van Bransen.

Theodore Dalrymple daarentegen ziet sentimentaliteit als de wortel van alle ontaarding in onze cultuur. Niet alleen het publieke leven is erdoor bedorven, sentimentaliteit heeft ons ook privé tot verwende mensen gemaakt.

Read more...
 


Sophie