Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Winter 2007
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Umuntu Ngumuntu Ngamuntu PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Een apenbroodboom kun je niet in je eentje omarmen PDF Print Email
Written by   
Afrikaanse filosofie staat in het westen niet hoog op de agenda. Velen zullen zelfs verbaasd reageren: wordt er aan filosofie gedaan in Afrika? Wie zich er echter in verdiept, zal al gauw tot de ontdekking komen dat er wel degelijk sprake is van Afrikaanse filosofie. En dat het bovendien erg leerzaam kan zijn om in deze ‘spiegel’ te kijken: westerse filosofie kan veel opsteken van een ontmoeting met het denken uit andere delen van de wereld. Wij praten hierover door met twee filosofen die zich uitgebreid met het Afrikaanse denken hebben beziggehouden: prof. dr. Heinz Kimmerle en dr. Henk Haenen. Aanleiding vormt het verschijnen van het boek Afrikaans denken. Ontmoeting, dialoog en frictie. Een filosofisch onderzoek (Amsterdam 2006), het eind vorig jaar verdedigde proefschrift van Henk Haenen. In het Woord Vooraf van zijn boek noemt hij de kennismaking met het boek Mazungumzo. Dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën (Amsterdam 1995) van Kimmerle als één van de aanleidingen voor zijn interesse in Afrikaanse filosofie (te downloaden via internet).
 
Landbouw- en dierethiek volgens Singer PDF Print Email
Written by   

Dierenwelzijn is hot. Christen-ethici hebben er echter niet al te veel aandacht voor. Wat kunnen zij opsteken van het belangenutilisme van de populaire filosoof Peter Singer?

 
Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk PDF Print Email
Written by   

Op 2 en 3 november 2007 jongstleden werd het jaarlijkse evenement Make a difference Day gehouden. Dagen waarop het vrijwilligerswerk in het zonnetje gezet worden. De samenleving kan niet zonder vrijwilligerswerk. Toch is de aandacht ervoor lange tijd minder geweest en staat het onder druk. Goed dat er daarom opnieuw aandacht aan gegeven wordt. Veel landelijke politici van het CDA spanden zich dit keer in voor Stichting Present. Minister Klink was actief voor Stichting Hulphond.

 
Helderder PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
'Rechtvaardige samenleving' wordt bij Nussbaum concreet PDF Print Email
Written by   

In het vorige nummer nummer van Beweging stonden we stil bij de opvattingen van John Rawls over de ‘rechtvaardige samenenleving’. Deze keer een bijdrage over Martha Nussbaum die niet zozeer nadenkt over de input voor een rechtvaardige samenleving maar meer over de output. Een vruchtbare benadering.

 
De wig van het beginsel aan de wieg van de natuurkunde PDF Print Email
Written by   

Interview met Ab Flipse naar aanleiding van zijn boek ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’, over 75 jaar natuur- en sterrenkunde aan de VU, 1930 – 2005.

 
Debat: Een christen is een atheist PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Alles wat je hart begeert? PDF Print Email
Written by   

Mensen zijn in de samenleving van vandaag voortdurend op zoek naar belevingen en ervaringen die hun diepste innerlijk raken en met een hoge mate van intensiteit gepaard gaan. Stond tot voorheen vaak het gesproken woord centraal en moesten overtuigingen in rationele argumenten worden omgezet, nu wordt het primaat gegeven aan de ervaring en is het voor de acceptatie van opvattingen van belang dat we erdoor geraakt worden. Waar is wat goed voelt. Daarmee wordt afscheid genomen van een rationalistische cultuur waarin de lichamelijke affecten gecontroleerd en in bedwang gehouden moesten worden.

 
Goodbye Lenin (1) PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De redelijkheid van de religieuze ervaring PDF Print Email
Written by   

Michiel Leezenberg snijdt in zijn boek Rede en religie een interessant thema aan. Hij beschrijft als filosoof religie in het algemeen, maar wel met een sterk accent op het christendom en in mindere mate op de islam. Hij wil zelf geen stelling nemen. Dat is gebruikelijk in studies over religie vanuit de godsdienstwetenschap. Voor het doel waarvoor het boek is geschreven kan men deze opzet geslaagd noemen. Het wil namelijk discussies in het voortgezet onderwijs losmaken. Een studie over godsdienst vanuit een ‘buitenperspectief’, vanuit een neutraal wetenschappelijk standpunt, kan ook een nadeel hebben. Deze kan te weinig aandacht besteden aan het ‘binnenperspectief’, aan de overtuiging van de gelovige zelf.

Read more...
 
Levensbeschouwing tussen marginalisering en totalisering PDF Print Email
Written by   

Sommige wetenschappers schijnen het er over eens te zijn. Vroeger, vóór de jaren zestig, kon je sommige vormen van geloof vrij goed in conceptuele termen beschrijven. Dit gold vooral voor het christelijk geloof en in het bijzonder voor de rooms-katholieke, lutherse en gereformeerde varianten die in West-Europa het meest vertrouwd waren.

Maar nu? Tegenover het ‘wereldbeschouwelijke’ denken van de late negentiende en vroege twintigste eeuw staat de religieuze ervaring. Wil je begrijpen hoe mensen tegenwoordig religieus zijn, dan helpt een conceptuele benadering van religie als wereldbeschouwing niet zo veel. Geloof moet je benaderen zoals het is: subjectief en gericht op ervaring, stellen onderzoekers van de VU. Geen levensbeschouwing dus, maar ervaring; geen systematiek, maar gevoel; geen samenhang der dingen, maar subjectiviteit.

Bij dit eenvoudige plaatje – vroeger had geloof de gedaante van een systematische wereldbeschouwing, nu niet meer – wil ik vier kanttekeningen plaatsen. Deze kanttekeningen zijn grotendeels ingegeven door de interviewserie in ‘Beweging’, die nu in boekvorm uitgekomen is: De veerkracht van het grote verhaal.

 
Goodbye Lenin (2) PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Grensgebieden van het recht PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Sein und Zeit PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie