Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
April 2012
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

April 2012Misvattingen van de ziel PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Het bijbelse en het Griekse zielsbegrip PDF Print Email
Written by   

Er zijn nogal wat ‘bijbelse mensbeelden’ in omloop. Vele daarvan zijn gebaseerd op het selecteren van een beperkt aantal Schriftplaatsen. Meestal gaat men daarbij uit van de misvatting dat met name ‘geest’ en ‘ziel’ in de Bijbel eenduidige begrippen zijn, en dat zijn ze nu juist in het geheel niet.

Read more...
 
Waar is de ziel gebleven? PDF Print Email
Written by   

Het klassiek dualisme tussen lichaam en ziel is van de kaart geveegd door het naturalisme, dat alle geestelijke activiteit tot neurologische processen reduceert. Niettemin behouden het non-reductief fysicalisme en het gematigd dualisme sterke papieren, volgens theoloog Gijsbert van den Brink.

 
Een zielloos pleidooi voor de vrije wil PDF Print Email
Written by   

Daniel Dennetts naturalisme is gespleten, is de stelling van Leon de Bruin. Enerzijds pleit Dennett hartstochtelijk voor het belang van de vrije wil, tegen het wetenschappelijk wegverklaren ervan. Anderzijds gebruikt hij de wetenschap om al het bovennatuurlijke uit te bannen.

Read more...
 
De vraag van Soφie: Waarom zou ik nu kinderen willen krijgen? PDF Print Email
Written by   

Waar gaat het naartoe met onze planeet? Hoe lang is ons land nog een land om trots op te zijn? Is dit nu wel zo’n ideale tijd om kinderen op de wereld te zetten?

 
Of de ziel bestaat, en hoe PDF Print Email
Written by   

Of hij wel bestaat. Dat willen de meeste mensen weten als ze horen dat ik een artikel schrijf over de ziel. Er is een honger naar tastbaarheid. Voor een interview werd me onlangs gevraagd of ik zo goed wilde zijn een voorwerp mee te nemen waaruit ik kon opmaken dat God bestaat.

 
Hoe God verdween uit Europa PDF Print Email
Written by   

Wij zijn eraan gewend om individuele mensen een ziel toe te kennen, maar hebben verzamelingen van mensen − volken of zelfs tijdperken − ook een ziel? De Letse cultuurhistoricus Schubart schrok er niet voor terug om tussen de twee wereldoorlogen de crisis in Europa te duiden als een crisis van de ziel. De Europese mens is de mens een wolf. Hij kan zijn naaste niet anders dan als een vijand beschouwen. Verlossing daghet volgens Schubart in den Oosten. De wantrouwende Europese ziel moet plaatsmaken voor de messiaanse oosterse ziel. Hans Ester geeft een inleiding in Schubarts werk.

 
Kopimisme PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Veranderende referentiekaders PDF Print Email
Written by   

Op het moment dat ik dit stuk schrijf is net de klok verzet: van wintertijd naar zomertijd. Gelukkig wordt in de krant en op tv altijd goed uitgelegd wat je moet doen. Om 02.00 uur ’s nachts gaat de tijd van 02.00 naar 03.00 uur. Maar – zo slim ben ik nu ook nog wel – dat kun je natuurlijk ook om 23.00 uur al doen. Dus rond 23.00 uur heb ik alle klokken in mijn huis een uurtje verder gezet.

Read more...
 
Het behoud van de ziel. Herman M. van Praag als pleitbezorger PDF Print Email
Written by   

Prof.dr. H.M. van Praag heeft al in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een lans gebroken voor het bestaansrecht van de biologische psychiatrie. Hij was daarin een pionier die de confrontatie met psychiaters en psychologen die de biologische benadering van mentale ziekten afwezen niet schuwde. Het was in zijn ogen onbegrijpelijk dat het voor de hand liggende uitgangspunt dat de hersenen een regulerende functie hadden in het menselijk gevoel en denken, goeddeels werd genegeerd. Daar moest verandering in komen! De imperatief en het uitroepteken van de laatste zin staan er niet voor niets, ze typeren het missionaire en strijdvaardige karakter van Van Praag.

 
Hoor Havel PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
We hongeren naar zingeving, ook in bedrijven PDF Print Email
Written by   

Bureaucratisch leiderschap heeft zijn langste tijd gehad. Wat heeft het opgeleverd? Veel treinvertraging en helpdesks met telefoonmenu’s. Tijd voor bezieling!

 
Politiek-wetenschappelijke bladen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
The Tree of Life vertoont klassiek dilemma PDF Print Email
Written by   

Ambitieus. Pretentieus. Glorieus. Desastreus. Met zo veel extreem uiteenlopende recensies werd Terrence Malick’s The Tree of Life vrij snel de grote ‘love-it-or-hate-it’- film van 2011. Eén ding is zeker: dit kunstwerk loopt niet weg voor de grote vragen des levens.

 
 
Veiligheid begint bij een ontvangende levenshouding PDF Print Email
Written by   

Erik Borgman is hoogleraar publieke theologie aan de Universiteit Tilburg. Zijn leeropdracht is de positie van religie in het publieke debat. Borgman betoogt dat christenen zich meer naar buiten moeten richten. Daarmee bedoelt hij dat zij zich sterker moeten mengen in openbare discussies en een alternatief moeten bieden voor de ‘instrumentalisering’ van onze samenleving. In dit interview laat hij zijn licht schijnen over hoe gevoelens van onveiligheid en onzekerheid een latente rol spelen in ons denken en doen met betrekking tot grote maatschappelijke vraagstukken.

 
Waarom Russell geen christen was... en waarom dat op ons maar weinig indruk hoeft te maken PDF Print Email
Written by   

,,Hij was qua temperament een diep religieus mens, het soort gepassioneerde moralist dat in een geloviger tijdperk een heilige zou zijn geweest.’’ Aldus Katherine Tait over haar vader, de beroemde filosoof, schrijver en maatschappijcriticus Bertrand Russell (1872-1970). Dat Russell een diep religieus mens was, is bepaald niet de indruk die je overhoudt aan het lezen van zijn pamflet Why I am not a Christian. Dit korte en heldere werkje laat er geen twijfel over bestaan dat Russell maar bitter weinig op heeft met religie, zeker in haar georganiseerde christelijke vorm.

Read more...
 
Grof geschut in de Tweede Kamer PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie