Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Herfst 2009
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Herfst 2009My correct views on everything PDF Print Email
Written by   

Read more...
 
Vertrouwen als moreel kapitaal PDF Print Email
Written by   

De crisis waarin we zitten, is niet alleen sociaal en economisch maar vooral moreel: het vertrouwen in elkaar, in de economie en in de overheid ontbreekt. Zelfs het kabinet ziet dat in. Het spreekt over een ‘morele agenda’. Roel Kuiper deed op het onlangs gehouden Christelijk Sociaal Congres een aantal suggesties voor deze morele agenda. Hieronder vindt u zijn lezing.

 
Caritas in Veritate PDF Print Email
Written by   

Met de nieuwe sociale encycliek Caritas in Veritate heeft paus Benedictus afgelopen juli opnieuw een bouwsteen toegevoegd aan het christelijk-sociale denken. Globalisering en economische ontwikkeling vragen om liefde en waarheid. En dat heeft consequenties voor ondernemen en consumeren, de vakbond, de nationale en de internationale politiek. Democratisering en regulering van de economie moet helpen haar dienstbaar te maken aan de mens en de bestemming van het leven.

 
Schweitzers schaamte PDF Print Email
Written by   

Read more...
 
De Romantiek en de religie van het gevoel PDF Print Email
Written by   

De Duitse romantici uit de tijd rond 1800 probeerden hun gedachten over religie zodanig onder woorden te brengen dat die gedachten herkenning bij de lezers van hun geschriften zouden oproepen. In zijn indrukwekkende boek Romantiek. Een Duitse affaire – de ondertitel heeft een ietwat negatieve klank – besteedt Rüdiger Safranski veel aandacht aan deze kant van de romantiek.

 
Grote woorden over geloof en wetenschap PDF Print Email
Written by   

Read more...
 
Mijmeringen over opvoeding PDF Print Email
Written by   

Petra Hendrikse interviewde Gerrit Glas, Ida Slump en Sander Griffioen over de beelden ten aanzien van scholing en vorming in songteksten van de jaren ’70.

 
Schoonheid, logica en fysica PDF Print Email
Written by   

Volgens de evolutietheorie zijn complexe levensvormen ontstaan uit eenvoudiger organismen, en is het leven zelf ontstaan uit levenloze materie. Maar ook de complexe moleculen die leven mogelijk maakten, zijn weer ontstaan uit eenvoudiger moleculen. En zo is de geschiedenis van het leven er een van een steeds grotere mate van complexiteit. Vaak zijn de eigenschappen van een complex geheel volledig verklaarbaar in termen van de eigenschappen van en de relaties tussen de delen. De eigenschappen van watermoleculen zijn te verklaren uit de eigenschappen van de samenstellende atomen, waterstof en zuurstof. De eigenschappen van water (bijvoorbeeld natheid) zijn misschien wel te verklaren in termen van de eigenschappen van individuele watermoleculen en hun interacties. Je voelt al aan dat dit laatste een dubieuzer geval is, maar we blijven hier wel binnen de categorie fysische eigenschappen. Met de toenemende complexiteit verschenen er echter ook structuren op het toneel die eigenschappen hebben die niet verklaarbaar lijken te zijn in termen van de eigenschappen van samenstellende delen. Zo ging de eerste cel zich ineens (althans, dat stel ik mij voor, ik ben geen bioloog) delen en was er sprake van leven. Meercellige organismen ontwikkelden na verloop van tijd zintuigen, waardoor ze zich in zekere zin ‘bewust’ konden worden van hun omgeving. Uiteindelijk verscheen de mens, die zich steeds meer bewust werd van zichzelf, van anderen, en van God.

 
Debat: Het calvinisme bevordert de secularisatie PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Is religie gewelddadig omdat ze waarheid claimt? PDF Print Email
Written by   

Dat religie geweld kan oproepen staat wel vast. Of het nu gaat om kruistochten en inquisitie of om het ‘god-loze’ regime van Hitler of Stalin, of het nu de moord op Van Gogh betreft of de door Bush begonnen ‘war against terror”, zonder religieuze overtuiging of absoluut geloof in het eigen gelijk is al dit geweld ondenkbaar. Dat roept de vraag op hoe het zit met de relatie tussen religie en geweld. Is religie gewelddadig omdat ze waarheid claimt? Of is het mogelijk ‘de waarheid’ van religie ook anders te zien?

Read more...
 
De prinses en de kikker PDF Print Email
Written by   

Het oude verhaal over ‘De prinses en de kikker’ is ook in onze dagen nog springlevend. In de reclamespotjes die een Nederlandse grootgrutter deze zomer op ons televisiescherm bracht, zagen we een originele persiflage daarvan. Niet iedereen zal misschien bij het zien daarvan de inhoud van dat sprookje direct paraat hebben, maar het collectieve geheugen levert bij het horen van de titel van dat sprookje nog altijd wel flarden van herinnering. En een druk op de knop van het zoekprogramma Google vult die flarden weer aan met alle ontbrekende details. De kikker slijt zijn dagen in een diepe bron dichtbij een groot koninklijk slot. Wanneer een beeldschone prinses uit dat kasteel bij het spelen haar gouden bal in die bron is kwijtgeraakt, brengt de kikker hem uit de diepte omhoog terug. Als de prinses vraagt hoe ze de kikker kan bedanken voor zijn waardevolle hulp, smeekt de kikker haar hem te kussen. Dat volstrekt onvoorziene verzoek doet de prinses terugdeinzen van afschuw voor het onooglijke en onaanzienlijke dier. Maar belofte maakt schuld. En ten slotte overmant de prinses haar gevoelens van walging en voldoet aan het verzoek van de kikker.

 
In memoriam Leszek Kolakowski (1927-2009) PDF Print Email
Written by   

Op 17 juli 2009 overleed de Poolse filosoof Leszek Kolakowski. Zijn grote werk Main currents of marxism was gedurende enkele decennia aan alle westerse universiteiten een aanbeveling. Minder bekend – zo blijkt ook uit diverse herdenkingsartikelen in Nederlandse dagbladen – is Kolakowski’s engagement met geloofsvragen en zijn sympathie voor het christendom.

 
Bloed en boter PDF Print Email
Written by   

Read more...
 
Ontwikkelingssamenwerking moet echte samenwerking worden PDF Print Email
Written by   

De laatste tijd ligt de ontwikkelingssamenwerking onder vuur. Wat heeft zestig jaar ontwikkelingssamenwerking opgeleverd? Te weinig, vinden velen. Volgens Koenders moet het anders. Dat klopt wel, maar hoe anders is zijn ‘anders’? De vraag naar het effect is terecht, maar dan moeten we ook naar onszelf durven kijken.

 
Hieronymus PDF Print Email
Written by   

Read more...
 
Christelijk sociaal denken PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Verbindend bouwen PDF Print Email
Written by   

Read more...
 
De Bank? PDF Print Email
Written by   

Read more...
 
Twintig jaar na de val van de Berlijnse Muur PDF Print Email
Written by   

Read more...
 


Sophie